Naar een duurzaam beheersmodel voor CultURIze

In 2014 begon meemoo (toen nog PACKED) de zoektocht naar een manier om collectiebeheerders zelf persistente URI’s te laten beheren. Na enkele jaren de Resolvertool te ondersteunen, werd in 2018 CultURIze ontwikkeld in samenwerking met Open Summer of Code. Een tweede noodzakelijke stap bij het ondersteunen van kleine erfgoedorganisaties bij persistente identificatie, is het opzetten van een duurzaam beheersmodel voor de tool.

Met zo’n duurzaam beheersmodel willen we zowel kleine als grote organisaties de mogelijkheid geven om zelf in te staan voor de aansturing en de financiering van essentiële software waarmee ze kennis en informatie over hun collectie op het web verspreiden.

Vandaag zijn erfgoedorganisaties daarvoor ofwel afhankelijk van dure, gesloten commerciële oplossingen met een korte levensduur, ofwel van slecht ondersteunde opensourcetools.

In 2019 kreeg meemoo een projectsubsidie van de Vlaamse overheid toegekend voor een innovatief partnerproject. Daarmee ontwikkelen we een coöperatief beheersmodel voor CultURIze dat erfgoedorganisaties in staat moet stellen om zelf bij te dragen aan de duurzaamheid van opensourceprojecten die hen helpen bij de realisatie van hun missie. Het project is een samenwerking van meemoo met Open Knowledge Belgium, Vlaamse Kunstcollectie (VKC) en Vlaams Architectuurinstituut (VAi). Om te zorgen dat CultURIze ook echt in gebruik genomen wordt, is het cruciaal een gebruikersgemeenschap rond de tool te vormen.

Onze aanpak

We doken er meteen in met een veldonderzoek naar diverse coöperatieve beheersmodellen voor opensourcesoftware, niet enkel in de erfgoedsector maar ook in andere sectoren. Dit werd gevolgd door een participatieve oefening met verschillende erfgoedorganisaties waarmee we het beheersmodel begonnen te ontwerpen.

We doken er meteen in met een veldonderzoek naar diverse coöperatieve beheersmodellen voor opensourcesoftware, niet enkel in de erfgoedsector maar ook in andere sectoren. Dit werd gevolgd door een participatieve oefening met verschillende erfgoedorganisaties waarmee we het beheersmodel begonnen te ontwerpen.

  • VAi voerde tests uit om de huidige versie van de CultURIze-tool te implementeren. We kregen er waardevolle feedback over enerzijds de gebruiksvriendelijkheid van de handleidingen, de installatieprocedure en de werking van de tool en anderzijds bugs of bijkomende features.

  • VKC bekeek de code van de tool en deed voorstellen rond bugs of bijkomende features. In de volgende fase testen ze de tool ook uit.

Ook MuZEE, artinflanders.be, MoMU en FOMU zetten piloottrajecten op, waarna CultURIze en het beheersmodel aan domeinexperten en systeembeheerders uit de erfgoedorganisaties werd voorgesteld in workshops.

ADVN neemt app in de loop van 2020 in gebruik en zegt hierover:

De CultURIze-app is een grote sprong voorwaarts in vergelijking met de voormalige Resolver-tool. De goede basisprincipes, zoals de keuze voor (Europese) standaarden en een open en heldere broncode bleven behouden, maar er werd voor CultURIze met succes ingezet op gebruiksvriendelijkheid. Het gebruik van (relatief) laagdrempelige tools (zoals Github en Docker) en een uitgebreide documentatie gaven voor ons alvast de doorslag om CultURIze positief te evalueren voor implementatie in onze collectiewerking." - Tom Cobbaert, hoofdarchivaris ADVN

Heb je een vraag?
Contacteer Alina Saenko