Het belang van persistente URI’s kan bij het duurzaam online toegankelijk maken van erfgoed niet overschat worden. Om ook kleinere erfgoedorganisaties hierin te ondersteunen, zag CultURIze het levenslicht.

CultURIze is een tool en een werkproces waarmee je gemakkelijk persistente URI's kunt aanmaken en objecten duurzaam identificeren op het web. De tool lost het probleem van linkrot op, waarbij niet-persistente links gebruikt worden en de verwijzing naar een bepaald webadres dus doodloopt.

CultURIze is een nieuwe, gebruiksvriendelijkere versie van de eerdere Resolvertool. De tool werd oorspronkelijk ontwikkeld i.s.m. met Open Knowledge Belgium. Het project om een coöperatief beheersmodel te ontwikkelen voor CultURIze werd samen met Open Knowledge Belgium, VKC en VAi uitgewerkt. CultURIze ondersteunt de implementatie van de visienota ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk’ door het poolen van digitale infrastructuur. De tool stelt kleinere cultuurorganisaties in staat om hun collecties vindbaar te maken op het semantisch web.

Persistente URI’s aanmaken gebeurt in vier stappen, waarbij gebruik wordt gemaakt van

  1. een spreadsheet waarin de persistente URI’s worden verzameld

  2. een desktopapp om de spreadsheet om te zetten in een .htaccess file

  3. een GitHub-repository

  4. van waaruit een Apache-webserver automatisch geconfigureerd kan worden.

Aan de slag met CultURIze

Op de Engelstalige wiki vind je meer informatie over inspiratie en beheer van de tool, en een gebruikershandleiding. Je kan de laatste versie van CultURIze hier downloaden. Ontwikkelaars kunnen de broncode gebruiken en aanpassen op maat, of bijdragen aan het opensourceproject. Daarvoor verwijzen we door naar de GitHub-pagina.

Het beheersmodel

Om te zorgen dat de opensourcetool CultURIze ook echt in gebruik genomen wordt, is het cruciaal een gebruikersgemeenschap rond de tool te vormen en een coöperatief beheersmodel uit te werken voor het beheer van de code. Dat model moet het erfgoedorganisaties mogelijk maken om zelf in te staan voor de aansturing en financiering van essentiële software voor de realisatie van een onderdeel van hun missie, nl. de verspreiding van kennis en informatie over hun collectie op het web.

Vandaag zijn erfgoedorganisaties daarvoor vaak erg afhankelijk van gesloten commerciële oplossingen die prijzig zijn en een korte levensduur hebben, of van slecht ondersteunde opensourcetools. Het innovatief partnerproject 'Beheersmodel CultURIze' zocht een manier om erfgoedorganisaties zelf te laten bijdragen aan de duurzaamheid van opensourceprojecten.