Publiekdomeindag 2023

15 feb 2023 | Brussel

Samen met Universiteitsbibliotheek Gent, de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) en Wikimedia België organiseren we jaarlijks Publiekdomeindag. In 2023 zetten we het publiek domein opnieuw in de schijnwerpers op 15 februari. Benieuwd naar de acties die verschillende cultureelerfgoedinstellingen in 2022 ondernamen om hun publiekdomeincollecties toegankelijk te maken? Schrijf je dan snel in.

Wat en waarom?

Het publiek domein is de verzameling van alle creatieve werken waarop geen exclusieve intellectuele eigendomsrechten (meer) rusten, zoals auteursrechten en naburige rechten. Elk jaar komen nieuwe werken in het publiek domein omdat de auteursrechtelijke bescherming, die in België 70 jaar na de dood van de auteur of kunstenaar duurt, vervalt.

De juridische status betekent niet dat dit materiaal ook automatisch toegankelijk is. Met Publiekdomeindag vestigen we wereldwijd de aandacht op juridische, financiële, technische en institutionele barrières die ervoor zorgen dat het publiek ook na het verstrijken van de auteursrechtelijke bescherming geen toegang geeft tot deze content.

Sinds 2018 co-organiseert meemoo Publiekdomeindag, met als doel werkwijzen uit te dragen rond de ontsluiting van publiekdomeincollecties. Tijdens dit event tonen verschillende erfgoedinstellingen hun voortgang hierin. Dit kan gaan over een kleine verzameling werken waarvan de auteursrechten dat jaar vervielen, of over het toegankelijk maken van alle werken uit een collectie die al een langere tijd niet meer auteursrechtelijk beschermd zijn.

Bekijk hier de slides van publiekdomeindag 2023:

Voor wie?

Benieuwd welke acties jouw organisatie op poten kan zetten om je publiekdomeincollecties te ontsluiten? Wil je hier bovendien van gedachten over wisselen met andere deelnemers? Dan is Publiekdomeindag interessant voor jou of je organisatie.

Praktisch

Waar en wanneer?

Wees welkom op 15 februari 2023 in zaal ‘Panorama’ van KBR (Kunstberg 28, 1000 Brussel) en dat van 10u tot 17u. De dag splitsen we op in twee delen, waarvoor jij je afzonderlijk kunt inschrijven. De voormiddag verloopt in het Nederlands, in de namiddag zijn de slides in het Engels en hangt de voertaal af van de spreker (Engels, Nederlands of Frans).

Programma

In de voormiddag (dagdeel 1) vertellen we je alles over auteursrechten en erfgoedcollecties, waarna je alle bagage hebt om de rechtenstatus van jouw materiaal te bepalen. Wie weet is dit wel de eerste stap om tegen Publiekdomeindag 2024 zelf een (deel)collectie te ontsluiten? s’ Namiddags (dagdeel 2) presenteren enkele instellingen de acties die zij ondernamen rond publiek domein en duiken we dieper in nieuwe ontwikkelingen over beleid en wetgeving.

En het voorlopige programma? 

 • 10u - 12u30: rechtenworkshop publiek domein

 • 12u30 - 14u: middagpauze

 • 14u - 16u: publiekdomeindag celebration 

  • 14u - 14u05: introductie, door Sam Donvil (meemoo)

  • 14u05 - 14u20: Hoe de rechtenstatus van objecten uit jouw collectie bepalen? Door Bart Magnus (meemoo) & Joris Colla en Fien Messens (ODIS / KADOC-KU Leuven)

  • 14u20 - 14u40: showcases van verschillende instellingen die in 2022 publiek domein collecties hebben ontsloten

   • Ervaring uploadworkshop 2022 - Wouter De Witte (Passchendaele Museum)

   • KCML Architectuurtekeningen - Koen Van Daele & Veroniek Kerckhove (Onroerend Erfgoed)

   • Publiekdomeindag upload KBR - Piet Janssens (KBR)

  • 14u40 - 14u50: Five years of the Open GLAM survey – what we know now, door Douglas McCarthy (Europeana)

  • 14u50 - 15u10: Towards better sharing of cultural heritage, door Brigitte Vézina (Creative Commons)

  • 15:10 - 15:30: Communia copyright reform policy recommendations, door Brigitte Véniza (COMMUNIA) & Emine Yildirim (KU Leuven)

  • 15:30 - 15:45: Een geaccidenteerde zoektocht naar publiekdomein kaarten, door Fien Danniau, Rein Debrulle & Hans Blomme (Ghent Center for Digital Humanities)

  • 15:45 - 15:55: Creatief hergebruik van de Collectie van de Gentenaar, door Saar Vandeweghe & Thijs Temmerman (Coghent)

  • 15:55 - 16:00: Prijsuitreiking Wiki Loves Heritage fotowedstrijd en Wikimedia in Residence programma: nieuwe oproep, door Geert Van Pamel (Wikimedia België)

 • 16u - 17u: receptie

In beeld: De dochter van de kunstenaar, Xavier Mellery, 1882, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Gent, 1944-B.

Tip! Heb je jouw publiekdomeincollecties geïdentificeerd? Dan is het een goed idee om dit materiaal op te laden naar Wikimedia-platformen. Tijdens de Wikimedia uploadworkshop van 15 maart begeleiden we je stap voor stap.

We halen de pagina op, even geduld...