Publiekdomeindag 2021

2 feb 2021

Jaarlijks bieden we de cultureelerfgoedsector met het initiatief Publiekdomeindag een platform om elkaar te inspireren met acties om werken in het publiek domein te ontsluiten. Omwille van de coronamaatregelen vindt op 2 februari 2021 een virtuele editie plaats.

Publiek domein

Het publiek domein is de verzameling van alle creatieve werken waarop geen exclusieve intellectuele eigendomsrechten (meer) rusten, zoals bv. auteursrechten en naburige rechten. Ieder jaar opnieuw komt op 1 januari een nieuwe groep werken in het publiek domein omdat de auteursrechtelijke bescherming, die in België 70 jaar na de dood van de auteur of kunstenaar duurt, is vervallen. Materiaal in het publiek domein is het materiaal bij uitstek om in te zetten in je opendatabeleid en hergebruik mogelijk te maken.

In België bieden we de cultureelerfgoedsector met Publiekdomeindag een platform om best practices te delen, van elkaar te leren en ideeën uit te wisselen over het ontsluiten van erfgoedcollecties in het publiek domein.

Oproep

Publiekdomeindag is een platform voor alle erfgoedinstellingen. Heeft jouw erfgoedinstelling dit jaar actie ondernomen om data over of reproducties van werken te ontsluiten waarop de auteursrechtelijke bescherming verstreken is en wil je dit graag kort aan bod laten komen? Contacteer dan Sam Donvil om je eigen ervaringen en resultaten voor te stellen tijdens het showcasemoment.

Programma

Samen met KBR en Wikimedia België presenteren wij op 2 februari het volgende programma:

  • 14:00-14:15: Inleiding

  • 14:15-15:00: Showcase voor actoren in de erfgoedsector die publiek domein materiaal toegankelijk maken

  • 15:00-15:15: Voorstelling van de Publiekdomeintool (Bart Magnus, meemoo)

  • 15:15-15:30: Prijsuitreiking Wiki Loves Heritage 2020 (Geert Van Pamel, Wikimedia België)

De voertaal van het event is Engels.

De inschrijvingen voor dit event zijn afgesloten.

Waarom Publiekdomeindag?

Publiekdomeindag werd in het leven geroepen om de aandacht te vestigen op het feit dat ieder jaar op 1 januari de auteursrechtelijke bescherming op het werk van een aantal kunstenaars en auteurs vervalt en dat deze vanaf dan, legaal tenminste maar vaak niet in de praktijk, voor iedereen zonder restricties toegankelijk en herbruikbaar gemaakt kunnen worden - als er geen andere restricties zijn. Het auteursrecht duurt in ons land 70 jaar. Concreet betekent dit dat op 1 januari 2021 het werk van een aantal artiesten die in 1950 overleden in het publieke domein komen, zoals dat van beeldend kunstenaar Max Beckmann, kunstschilder Anna De Weert en auteurs George Orwell en George Bernard Shaw.

Deze juridische status betekent niet dat deze werken automatisch toegankelijk zijn. Met Publiekdomeindag wordt daarom over de hele wereld de aandacht gevestigd op het feit dat er vaak nog juridische, financiële, technische en institutionele barrières zijn die ervoor zorgen dat het publiek ook na het verstrijken van de auteursrechtelijke bescherming geen toegang krijgt tot deze content.

Meemoo ondersteunt zijn contentpartners en het brede cultuurveld bij het ontsluiten en (her)bruikbaar maken van eigen materiaal naar hun doelpubliek door tools beschikbaar te maken en expertise te delen. Het mee organiseren van Publiekdomeindag in België van Publiekdomeindag is één van de manieren waarmee we dit willen realiseren.

Later in 2021 organiseren we nog hands-on workshops met betrekking tot het publiek domein: een rechtenworkshop en een Wikimedia-uploadworkshop. Op die manier kan je als erfgoedinstelling meestappen in een traject waarbij je de juridische en technische bagage meekrijgt om in het kader van Publiekdomeindag 2022 zelf collecties te presenteren die je ontsloten hebt als publiek domein.

We halen de pagina op, even geduld...