Publiekdomeindag 2022

10 feb 2022 | online

Samen met Universiteitsbibliotheek Gent, de Koninklijke Bibliotheek en Wikimedia België organiseren we jaarlijks de Publiekdomeindag. Op 10 februari staat het publiek domein opnieuw in de schijnwerpers. Benieuwd naar de acties die verschillende organisaties uit de cultureelerfgoedsector in 2021 ondernomen hebben om hun publiekdomeincollecties toegankelijk te maken? Schrijf je dan snel in. Ook het panelgesprek over (her)gebruik is niet te missen.

Wat en waarom?

Het publiek domein is de verzameling van alle creatieve werken waarop geen exclusieve intellectuele eigendomsrechten (meer) rusten, zoals auteursrechten en naburige rechten. Elk jaar komt een nieuwe groep werken in het publiek domein omdat de auteursrechtelijke bescherming, die in België 70 jaar na de dood van de auteur of kunstenaar duurt, is vervallen.

Deze juridische status betekent niet dat deze werken dan ook meteen automatisch toegankelijk zijn. Met Publiekdomeindag wordt daarom over de hele wereld de aandacht gevestigd op het feit dat er vaak nog juridische, financiële, technische en institutionele barrières zijn die ervoor zorgen dat het publiek ook na het verstrijken van de auteursrechtelijke bescherming geen toegang krijgt tot deze content.

Sinds 2018 co-organiseert meemoo Publiekdomeindag, met als doel best practices uit te dragen rond de ontsluiting van publiekdomeincollecties. Tijdens dit event kunnen erfgoedinstellingen hun voortgang hierin tonen. Dit kan gaan over een kleine verzameling werken waarvan de auteursrechten in dat jaar vervallen zijn, of over het toegankelijk maken van alle werken uit een collectie die al een langere tijd niet meer auteursrechtelijk beschermd zijn.

Publiekdomeindag 2022

Afbeelding: Het kapucijnenklooster in Cava (Salerno), door Edouard de Vigne, collectie MSK Gent, artinflanders.be, fotograaf Hugo Maertens, CC0

De discussie over het zo open mogelijk ontsluiten van digitale collecties verliest sinds de hervorming van het Europees auteursrecht stilaan zijn relevantie. Het wordt steeds gebruikelijker om geen nieuwe restricties op te leggen bij het toegankelijk maken van reproducties van werken uit het publiek domein. Dit is intussen ook verankerd in het beleid van de Vlaamse overheid.

Daarom willen we met deze editie van Publiekdomeindag iets verder gaan dan enkel de principekwestie. Wat kan er na ontsluiting gebeuren met publiekdomeincollecties? Tijdens een panelgesprek gaan we in debat over wat we zoal onder creatief (her)gebruik verstaan.

Naar goede gewoonte sluiten we het event af met de winnaars van Wiki Loves Heritage 2021. Wikimedia België organiseert deze fotowedstrijd jaarlijks om meer bruikbare beelden van Belgisch erfgoed online toegankelijk te maken. Tijdens Publiekdomeindag 2022 stellen ze ook het Wikimedian in Residence-traject voor. Hierbij gaat de organisatie - met behulp van giften aan het Fonds Vrienden van Wikimedia België - op zoek naar musea of erfgoedinstellingen die een Wikipediaan aan het werk stellen. Enerzijds om uploads naar Wikimedia-platformen uit te voeren, anderzijds om activiteiten te organiseren om deze digitale collecties meer zichtbaarheid te geven én te hergebruiken.

Voor wie?

Ben je benieuwd welke acties jouw organisatie op poten kan zetten om je publiekdomeincollecties te ontsluiten? Wil je hier bovendien van gedachten over wisselen met andere deelnemers? Dan is Publiekdomeindag interessant voor jou of je organisatie.

Programma

Samen met de Universiteitsbibliotheek Gent, de Koninklijke Bibliotheek, Wikimedia België en Collectie van de Gentenaar hebben we het volgende programma voor je klaar:

 • 14.00 - 14.15u: Introductie: Wat is het publiek domein?

 • 14.15 - 15.00u: OpenGLAM showcase van verschillende actoren uit de erfgoedsector die in 2021 publiek domein collecties hebben ontsloten.

 • 15.00 - 15.45u: Panelgesprek: Waarom publiek domein collecties ontsluiten?

  Panelleden:

  • Dieter Suls - MoMu

  • Diethard Vlaeminck - KOERS

  • Olivier Van D'huynslager - Designmuseum Gent

  • Sofie Teugels - Collectie van de Gentenaar

 • 15.40 - 15.50u: Wiki Loves Heritage 2021 prijsuitreiking en de lancering van het Wikimedian in Residence-project.

 • 15.50 - 16.00u: Wrap-up

Praktische informatie

Publiekdomeindag vindt online plaats op 10 februari (14u tot 16u). De voertaal is Engels.

Deelname is gratis. Je kan je inschrijven tot 9 februari.

In samenwerking met

We halen de pagina op, even geduld...