8 praktische handvaten voor je omgang met auteursrechten op een rij

28 apr 2022

Beheer je een collectie en wil je die (online) toegankelijk en herbruikbaar maken? In het project 'Tools voor het bewust omgaan met auteursrechten en gebruiksbeperkingen op culturele content' ontwikkelden we 8 handige tools en goede praktijken. Ook de laatste twee deliverables uit het project staan nu voor je klaar.

(Auteurs)rechten en privacy vormen samen een van de vijf kennisdomeinen waar we bij meemoo extra op inzetten. We verzamelen er kennis over, en willen die ook delen om erfgoedorganisaties te ondersteunen. In het rechtenproject van 2019-2020 ontwikkelden we tools en goede praktijken die we aftoetsten aan de praktijk in zes pilootprojecten. Die tools hebben we het afgelopen jaar mondjesmaat beschikbaar gemaakt. Daar komen nu ook de laatste twee deliverables bij.

Deliverable 4: Opencontentbeleid voor culturele organisaties

Wil je aan de slag met een beleid rond het delen van beelden? In het pilootproject met M Leuven ontwikkelden we een opencontentbeleid dat ook als model kan dienen voor andere culturele organisaties. Dit beleid kwam er naar aanleiding van het nieuwe beeldbeheersysteem van M Leuven, en legt de voorwaarden voor het hergebruik van beelden binnen hun organisatie vast. Hier lees je meer over de onderzoeksvragen van dit pilootproject.

De deliverable is opgebouwd uit drie onderdelen.

  1. beleid: over de visie, het toepassingsgebied en de principes waarop het opencontentbeleid gestoeld is.

  2. registratie van rechtenmetadata: hierin wordt beschreven hoe je deze visie en principes toepast op het werkproces voor de creatie van rechtenmetadata.

  3. voorbeelden: ten slotte bevat de deliverable een viertal concrete voorbeelden van rechtenmetadata bij een digitaal fotografisch beeld.

D6: Grondig onderzoek naar de rechtenstatus van culturele content

Tijdens de pilootprojecten met Letterenhuis, erfgoedcel Kusterfgoed en COMEET/Erfgoedcel Meetjesland kwamen er heel wat praktische vragen naar boven over de rechtenstatus van hun content. Ze werden beantwoord met professioneel juridisch advies. In deliverable 6 hebben we deze praktijkervaringen verzameld, zodat je ze als collectiebeheerder kan gebruiken als voorbeeld in de omgang met jouw collecties. Ze bieden een goede basis om tot een rechtenstatus te komen, en van daaruit een risicoanalyse te maken om al dan niet tot (bepaalde vormen van) ontsluiting over te gaan.

We halen de pagina op, even geduld...