FAME-studiedag 3: de impact van gezichtsherkennings-technologie op collectieregistratie

29 mrt 2022 | Antwerpen

Werk je vaak met fotografische en audiovisuele collecties? Dan merkte je misschien al dat goede inhoudelijke metadata zelden voorkomen. Dit beperkt niet alleen de vind- en doorzoekbaarheid van deze collecties, maar ook het (her)gebruik ervan. Daarom onderzoeken we in het FAME-project of (semi-)geautomatiseerde gezichtsherkenning de hiaten kan helpen opvullen. Wat de impact van gezichtsherkenningstechnologie op collectieregistratie is? Op 29 maart wisselen we van gedachten tijdens de derde en laatste FAME-studiedag.

Wat?

Kan gezichtsherkenningstechnologie het gebrek aan degelijke metadata in cultureel-erfgoedcollecties deels opvangen? Dat is de hamvraag van het FAME-project. Samen met Kunstenpunt, KOERS, ADVN, het Archief van het Vlaams Parlement en IDLab hebben we enkele pilootprojecten op poten gezet waarin we de mogelijkheden van gezichtsherkenning onderzoeken, toegepast op audiovisueel materiaal van cultureelerfgoedcollecties.

Met de toepassing van artificiële intelligentie (AI) en machine learning moeten we voorzichtig omspringen. Deze laatste van drie studiedagen zet de volgende vraag centraal: hoe spring je als collectiebeheerder om met de data die je uit een traject van gezichtsherkenning hebt verworven? Tijdens deze studienamiddag delen we ervaringen binnen dit project en de visie van collectiebeherende partners op dit thema graag met de brede sector.

De vorige FAME-studiedagen gemist? Bekijk wat er op het programma stond van de eerste en tweede FAME-studiedag.

Voor wie?

Zin om mee kritisch na te denken en van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en beperkingen van gezichtsherkenningstechnologie? Of om gewoonweg je oor te luister te leggen? Deze studiedag is vooral interessant voor organisaties die een collectie beheren en gezichtsherkenningstechnologie inzetten om hun collectie te metadateren, of dat in de toekomst overwegen. Andere geïnteresseerden zijn uiteraard meer dan welkom.

Afbeelding: 4 CVP-premiers Dehaene, Tindemans, Martens en Eyskens, Michiel Hendryckx, CC BY-SA 3.0

Programma

Tijdens een goedgevulde namiddag zoomen we samen met de collectiebeherende partners uit de pilootprojecten in op de invloed van metadata - automatisch gecreëerd via gezichtsherkenning - op de collectieregistratie en metadatering. De dag in een vogelvlucht: hoe kijken de projectpartners uit het FAME-project naar deze metadata, een case uit het buitenland, en wat met je eigen organisatie?

Om deze laatste vraag te beantwoorden, gaan we dieper in op onderwerpen als:

 • Hoe granulair moeten de door AI-gecreëerde data zijn om optimaal nuttig te zijn?

 • Is validatie van met AI-gecreëerde data noodzakelijk? Wanneer wel en wanneer niet? Gebeurt die validatie intern door medewerkers of kan het ook door derden (bv. via crowdsourcing)?

 • (Hoe) documenteer je eventueel dat bepaalde data m.b.v. AI gecreëerd zijn?

 • Hoe ga je om met het betrouwbaarheidspercentage van de met AI-gecreëerde data? Hanteer je een bepaald cut off point? Neem je de percentages mee bij het opslaan van de metadata?

 • Hoe wil je de met AI-gecreëerde data inzetten in het beheer en de ontsluiting van je collectie? Wat kan je precies doen met die nieuwe of rijkere data?

Programma:

 • vanaf 13u: onthaal

 • 13u30: start programma met verwelkoming door directie ADVN en algemene inleiding

 • 13u40: Alec Van den broeck (VKC) over project rond saloncatalogi

 • 14u: Nico Vriend (Noord-Hollands Archief) over project Krant en Foto

 • 14u30: Roeland Ordelman (Beeld en Geluid, CLARIAH): machine-gegenereerde metadata bij Beeld en Geluid en CLARIAH

 • 15u: pauze

 • 15u15: Achter de schermen in Vlaanderen. Waar staan we? Korte toelichtingen door:

 • Lennert Van de Velde (meemoo)

 • Joëlle Daems (FoMu)

 • Wim Lowet (VAi)

 • Diethard Vlaeminck (KOERS)

 • Phaedra Claeys (ADVN)

 • Tom Ruette (Kunstenpunt)

 • 15u45: Q&A

 • 16u: einde

Praktische informatie

Deze derde FAME-studiedag vindt plaats op 29 maart. We vliegen erin om 13.30 uur en ronden de studiedag af om 16.00 uur. Deelnemers zijn welkom vanaf 13.00 uur bij ADVN in de Lange Leemstraat nummer 26 te Antwerpen. De ruimte waarin de studienamiddag plaatsvindt, is moeilijk toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. Hiervoor alvast onze excuses!

Deelname is gratis. Je kan je inschrijven tot en met 27 maart.

Dit event vindt plaats in kader van het FAME-project, dat gerealiseerd wordt met steun van de Vlaamse Overheid.

Heb je een vraag?
Contacteer Bart Magnus
Medewerker Expertise
We halen de pagina op, even geduld...