FAME-studiedag 1: juridische en ethische aspecten van gezichtsherkenning

18 jan 2022 | online

Werk je vaak met fotografische en audiovisuele collecties? Dan merkte je misschien al dat goede inhoudelijke metadata zelden voorkomen. Dit beperkt niet alleen de vind- en doorzoekbaarheid van deze collecties, maar ook het (her)gebruik ervan. Daarom onderzoeken we in het FAME-project of (semi-)geautomatiseerde gezichtsherkenning de hiaten kan helpen opvullen. Maar welke juridische of ethische bezwaren komen hierbij kijken? Op 18 januari duiken we samen dieper in dit thema tijdens de eerste FAME-studiedag.

Wat?

Kan gezichtsherkenningstechnologie het gebrek aan degelijke metadata in cultureelerfgoedcollecties deels opvangen? Dat is de hamvraag van het FAME-project. Samen met Kunstenpunt, KOERS, ADVN, het Archief van het Vlaams Parlement en IDLab hebben we enkele pilootprojecten op poten gezet waarin we de mogelijkheden van gezichtsherkenning onderzoeken, toegepast op audiovisueel materiaal van cultureelerfgoedcollecties.

Met deze toepassing van artificial intelligence (AI) en machine learning moeten we voorzichtig omspringen: zo is het belangrijk om rekening te houden met de privacy van de afgebeelde personen en het auteursrecht dat op het materiaal rust. Deze eerste van drie studiedagen zal zich dan ook toespitsen op de juridische en ethische aspecten van gezichtsherkenningstechnologie.

Afbeelding: 4 CVP-premiers Dehaene, Tindemans, Martens en Eyskens, Michiel Hendryckx, CC BY-SA 3.0

Afbeelding: 4 CVP-premiers Dehaene, Tindemans, Martens en Eyskens, Michiel Hendryckx, CC BY-SA 3.0

De tweede en derde FAME-studiedagen volgen in februari en maart 2022. Op 22 februari zullen we kijken naar gezichtsdetectie en de opschaling van de infrastructuur. Op de laatste studiedag in maart zullen we dan dieper ingaan op gezichtsherkenning en de transformatie van de registratiepraktijk. We maken de datum hiervoor later bekend.

Voor wie?

Zin om mee kritisch na te denken en van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en beperkingen van gezichtsherkenningstechnologie? Deze studiedag is interessant voor iedereen die werkt rond metadata in fotografische en audiovisuele collecties. Ook als onderzoeker, ontwikkelaar, journalist, politicus of student met een interesse voor toepassingen van gezichtsherkenningstechnologie ben je welkom.

Programma

Wat er allemaal op het programma staat?

  • Een korte introductie over het thema vanuit een breed maatschappelijk oogpunt door Dominique Deckmyn (redacteur Cultuur en Media, De Standaard).

  • Toelichting van het juridisch kader door Joris Deene (advocaat, Everest Law).

  • Keynotelezing door Catherine Jasserand-Breeman (postdoctoraal onderzoeker, Centrum voor IT & IP-recht, KU Leuven).

  • Toelichting van de omgang met juridische en ethische aspecten binnen het FAME-project.

  • Om af te sluiten: een panelgesprek met specialisten en ervaringsdeskundigen. Hierna volgt een interactieve vragenronde waarbij we benieuwd zijn naar jouw mening over de praktische toepassing van gezichtsherkenningstechnologie bij het metadateren van cultureelerfgoedcollecties.

Praktische informatie

De FAME-studiedag vindt online plaats op dinsdag 18 januari van 13:30u tot 16u. De lezingen gaan door in het Engels.

Deelname is gratis. De inschrijvingen voor dit evenement zijn afgelopen.

Dit event vindt plaats in kader van het FAME-project, dat gerealiseerd wordt met steun van de Vlaamse Overheid.

We halen de pagina op, even geduld...