FAME-studiedag 2: opschaling van automatische metadatacreatie d.m.v. gezichtsherkenning

22 feb 2022 | online

Werk je vaak met fotografische of audiovisuele collecties? Dan merkte je misschien al dat goede inhoudelijke metadata zelden voorkomen. Dit beperkt niet alleen de vind- en doorzoekbaarheid van deze collecties, maar ook het (her)gebruik ervan. Daarom onderzoeken we in het FAME-project of (semi-)geautomatiseerde gezichtsherkenning de hiaten kan helpen opvullen. Maar welke uitdagingen brengt het opschalen hiervan met zich mee? Op 22 februari duiken we samen dieper in dit thema tijdens de tweede FAME-studiedag.

Wat?

Kan gezichtsherkenningstechnologie het gebrek aan degelijke metadata in cultureelerfgoedcollecties deels opvangen? Dat is de hamvraag van het FAME-project. Samen met Kunstenpunt, KOERS, ADVN, het archief van het Vlaams Parlement en IDLab hebben we enkele pilootprojecten op poten gezet waarin we de mogelijkheden van gezichtsherkenning onderzoeken, toegepast op audiovisueel materiaal van cultureelerfgoedcollecties.

Hoewel deze toepassing van artificial intelligence (AI) en machine learning veel mogelijkheden biedt, gaat ze ook gepaard met enkele uitdagingen. Daarom gaan we tijdens de tweede studiedag samen in gesprek over de (mogelijke valkuilen van) schaalvergroting van automatische metadatacreatie aan de hand van gezichtsherkenning. Daarnaast luisteren we graag naar jouw ervaringen met dit thema.

De derde en laatste FAME-studiedag volgt in maart. Tijdens deze studiedag staan gezichtsherkenning en de transformatie van de registratiepraktijk centraal. De datum en het volledige programma maken we later bekend.

Voor wie?

Zin om mee kritisch na te denken en van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en beperkingen van gezichtsherkenningstechnologie? Deze studiedag is interessant voor iedereen die werkt rond metadata in fotografische en audiovisuele collecties. Ook als onderzoeker, ontwikkelaar of beleidsmaker met een interesse voor digitale infrastructuur en het beheer van cultureel erfgoed ben je welkom.

Maurice Terryn, collectie KOERS. Museum van de Wielersport (Roeselare)

Programma

Tijdens de studiedag gaan we in op de werkwijze en de schaal binnen het FAME-project en de limieten waarop we kunnen botsen. Dit staat er zoal op het programma:

 • 13.30u: Start

  • Presentaties:

   • Technische workflow binnen FAME en de uitdagingen i.v.m. opschaling - Kenzo Milleville (IDLab)

   • Toekomstplannen met gezichtsherkenning bij meemoo: een stand van zaken - Matthias Priem (meemoo)

   • Uitdagingen en noden om gezichtsherkenning in de Vlaamse cultureelerfgoedsector op te schalen (spreker te bevestigen).

  • Panelgesprek: de uitrol van gezichtsherkenning in dagelijkse beschrijvingsprocessen (panel te bevestigen)

 • Ten laatste 16u: einde

Praktisch

De FAME-studiedag vindt online plaats op dinsdag 22 februari. De lezingen gaan door in het Nederlands.

Deelname is gratis. Je kan je inschrijven tot 20 februari.

Heb je een vraag?
Contacteer Bart Magnus
Medewerker Expertise
We halen de pagina op, even geduld...