Europeana Space: Best Practice Network

Meemoo’s voorlopers waren al vroeg actief in verschillende Europese projecten. Europeana Space is één van de projecten in dat rijtje. Dit project gelieerd aan Europeana, de Europese portaalsite voor cultureel erfgoed, had als doel een open ruimte te creëren voor de ontwikkeling van applicaties en diensten. Het project baseerde zich hierbij op de vele digitale cultureelerfgoedbronnen die Europa rijk is.

Uitdaging

De creatieve sector in Europa maakte ten tijde van de opstart van Europeana Space (2014) weinig gebruik van digitaal cultureel erfgoed. Dit was voornamelijk omwille van kwesties rond auteursrecht en de vraag naar verdienmodellen die duidelijk maken welke waarde de content (mogelijk) kan hebben. Europeana Space wou deze problematiek graag aanpakken en bracht daarom diverse experts van hoog niveau samen. Deze experts waren actief in de Europese creatieve industrie, de technologische industrie, de cultureelerfgoedsector en het hoger onderwijs.

Het doel van het project was om het gebruik van Europeana en andere vergelijkbare online collecties van digitale culturele content te stimuleren. Om dit te bereiken werden middelen (spaces, pilots en demonstrators) aangereikt met als doel de belangstelling van de creatieve sector in digitale culturele content te vergroten. Met de brede creatieve sector bedoelen we o.a. contentbeheerders, producers, curatoren, kunstenaars, alle makers van cultureel/creatief werk, uitgevers, uitzenders, telecom...

Onze rol

PACKED, één van de voorlopers van meemoo, was tussen 2008 en 2017 niet alleen actief in Europeana Space, Best Practice Network (2014 - 2017), maar als partner of coördinator ook betrokken in een reeks andere Europese projecten:

 • Athena, Access to Cultural Heritage Networks Across Europe (2008 - 2011)

 • Digitising Contemporary Art (2011 - 2013)

 • Linked Heritage, Coordination of standards and technologies for the enrichment of Europeana (2011 - 2013)

 • AthenaPlus, Access to Cultural Heritage Networks for Europeana (2013 - 2015)

Dankzij onze deelname in deze vijf projecten konden we waardevolle kennis en expertise opbouwen in een Europees netwerk.

We werkten in Europeana Space mee aan de ondersteuning van het luik intellectueel eigendomsrecht en de coördinatie van de ontwikkeling van enkele educatieve demonstrators. Vandaag is auteursrecht nog steeds een belangrijk kennisdomein binnen meemoo. Ook het inzetten van erfgoed voor educatieve doeleinden blijft een belangrijk aspect van onze werking.

Aanpak

Het project voorzag een open omgeving voor de ontwikkeling van applicaties en diensten gebaseerd op digitale culturele content. Er werden drie spaces, zes pilots en vijf demonstrators aangeboden.

Spaces

De drie spaces zijn fysieke en virtuele ‘ruimtes’ die het creatieve hergebruik van content faciliteren. Er werd een technische space, een content space en een innovatie space ontwikkeld. De ruimtes omvatten:

 • online handleidingen en tools;

 • een technisch platform;

 • een platform voor IPR-beheer (Intellectual Property Rights);

 • hackathons en workshops om inspiratie en ondersteuning te bieden aan archieven, technische partners, producers en het bedrijfsleven, om nieuwe applicaties te ontwikkelen;

 • begeleiding door bedrijfsexperts om creatieve ondernemers verder te ondersteunen.

Pilots

Naast spaces werden zes thematische pilots opgezet. Deze pilots tonen innovatieve voorbeelden van contentgebruik op het gebied van de volgende zes thema’s: interactieve televisie, fotografie, dans, games, uitgeverijen en cultureel erfgoed.

Demonstrators

Tenslotte dienen de vijf demonstrators als best practices voor onderwijsdoeleinden. De praktijkvoorbeelden uit Europeana Space werden vervolgens, met behulp van een breed promotie- en voortzettingsprogramma, gedeeld doorheen heel Europa. De thema’s van de demonstrators zijn:

Partners

De coördinator van Europeana Space was Coventry University (COVUNI). De rol van technisch coördinator werd ingevuld door het Italiaanse PROMOTER. De andere partners waren:

 • CIANT - Tsjechië

 • CUT - Cyprus

 • EUREVA - Frankrijk

 • EVK - Estland

 • FCSH-UNL - Portugal

 • FST - Italië

 • GOLDSMITHS - Groot-Brittannië

 • iMINDS - België

 • IN2 - Groot-Brittannië

 • KU LEUVEN - België

 • LAM - Letland

 • LGMA - Ierland

 • LUCE - Italië

 • MUSEUMSMEDIEN - Duitsland

 • NISV - Nederland

 • NOTERIK BV - Nederland

 • NTUA - Griekenland

 • OCC - Griekenland

 • PACKED (nu meemoo) - België

 • POSTSCRIPTUM - Griekenland

 • PROTON LABS - Ierland

 • REMIX - Groot-Brittannië

 • RBB - Duitsland

 • SPK - Duitsland

 • UNEXE - Groot-Brittannië

 • UNIVE - Italië

 • WAAG SOCIETY - Nederland

Heb je een vraag?
Contacteer Rony Vissers
Manager Expertise
We halen de pagina op, even geduld...