Linked Heritage: coördinatie van standaarden en technologieën voor de verrijking van Europeana

Wist je dat de voorlopers van meemoo actief waren in maar liefst vijf Europese projecten die zich richtten op het online ontsluiten en het voor hergebruik beschikbaar maken van culturele content? Eén ervan was Linked Heritage. De opvolger van het ATHENA-project had als doel Europeana te verrijken met een gecoördineerde inzet van standaarden en technologie. Of het een succes was? Op het einde van de rit vonden niet minder dan drie miljoen nieuwe items hun weg naar Europeana!

Uitdaging

Na afloop van ATHENA in 2011 lagen er nog heel wat hindernissen op Europeana’s pad. Het vervolgtraject Linked Heritage pakte drie van deze aan: niet-gestandaardiseerde beschrijvende terminologieën, de afwezigheid van content uit de particuliere sector en de 20e eeuw én het bewaren van complexe metadatamodellen binnen het Europeana-metadataschema.

Waarom Europeana?

Europeana is een webplatform opgericht in 2008 waarop gedigitaliseerde collecties van Europese culturele en wetenschappelijke instellingen te vinden zijn. Wanneer organisaties hun collecties bijdragen aan Europeana worden ze ontsloten voor het publiek en beschikbaar gemaakt voor hergebruik.

Uit deze drie hindernissen vloeiden volgende uitdagende hoofddoelstellingen voort:

 1. het toevoegen van grote hoeveelheden nieuwe content aan Europeana, zowel vanuit de publieke als de private sector;

 2. het aantonen van een verbetering van de kwaliteit van de inhoud op vlak van rijkheid van metadata, hergebruikpotentieel en uniekheid;

 3. het verbeteren van het doorzoeken, zoeken, ophalen en gebruiken van Europeana-content.

Onze rol

Het project Linked Heritage dateert van voor het ontstaan van meemoo. PACKED, één van de voorlopers van meemoo, was partner in het project. We stonden in voor de coördinatie van de Vlaamse partners die content wilden bijdragen aan Europeana. Vergelijkbaar met het ATHENA-project gingen we in Vlaanderen actief op zoek naar collectiebeherende erfgoedinstellingen die we de weg naar Europeana konden wijzen. Daarnaast waren we verantwoordelijk voor de communicatie en kennisdeling rond het project in Vlaanderen, samen met het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis/Jubelparkmuseum (KMKG).

Naast Linked Heritage en ATHENA was PACKED ook actief in AthenaPlus, Europeana Space en Digitising Contemporary Art. Dankzij onze deelname in deze vijf Europese projecten konden we waardevolle kennis en expertise opbouwen in een Europees netwerk. Bovendien deelden we onze eigen kennis over het online ontsluiten en het voor hergebruik beschikbaar maken van culturele content.

Aanpak

Linked Heritage liep van 1 april 2011 tot 30 september 2013. De drie vooropgestelde hoofddoelstellingen werden gerealiseerd met behulp van zeven werkpakketten:

 • WP 1: projectmanagement en coördinatie - geleid door ICCU, Italië;

 • WP 2: linken van cultureelerfgoedinformatie - geleid door Collections Trust, Verenigd Koninkrijk;

 • WP 3: terminologie - geleid door Museum Kunst & Geschiedenis, België;

 • WP 4: publiek-private samenwerking - geleid door EDItEUR, Verenigd Koninkrijk;

 • WP 5: technische integratie - geleid door Institute of Computer and Communication Systems - National Technical University of Athens, Griekenland;

 • WP 6: contentcoördinatie - geleid door The Cyprus Institute, Cyprus;

 • WP 7: disseminatie en training - geleid door Università di Padova, Italië.

Dankzij werkpakketten 2, 3, 4 en 7 werden de noodzakelijke richtlijnen en het gewenste beleid opgezet die zorgden voor de voortgang van het project. Werkpakketten 5 en 6 vervulden een eerder complementaire rol. Met werkpakket 5 werden de technologieën uit het best practice network geïmplementeerd. Werkpakket 6 zorgde dan weer voor het gecoördineerd samenvoegen van meer dan drie miljoen items in Europeana.

Het eindresultaat van Linked Heritage?

Linked Heritage zorgde voor een grootschalige en langdurige verbetering van Europeana en haar diensten. Op het einde van de rit kende Europeana op vier fronten een verrijking:

 • Europeana was in staat gericht advies te geven over het gebruik van persistent identifiers in digitaal cultureel erfgoed in het kader van linked data.

 • Europeana was ongeveer drie miljoen items rijker.

 • Het project maakte werk van het vraagstuk rond niet-gestandaardiseerde beschrijvende terminologieën. Dit kwam de kwaliteit van Europeana’s content ten goede op vlak van metadata, hergebruik en uniekheid.

 • Er werd onderzoek gevoerd naar metadatabeheer in de private sector. Hierbij werden de voordelen van interoperabiliteit tussen Europeana en de private sector uiteengezet.

Partners

De coördinator van dit project was het Italiaanse Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche. Daarnaast namen vertegenwoordigers uit 20 Europese landen, Israël en Rusland deel aan het project. Hieronder bevonden zich ministeries, overheidsinstanties, contentleveranciers, onderzoekscentra, uitgevers en kmo’s. De Europeana Foundation werd betrokken als onderaannemer.

Heb je een vraag?
Contacteer Rony Vissers
Manager Expertise
We halen de pagina op, even geduld...