AthenaPlus

AthenaPlus was een Best Practice Network dat cultureel erfgoed breder toegankelijk wou maken via Europeana, de Europese portaalsite voor cultureel erfgoed. Het project bouwde verder op het eerdere ATHENA-project en leidde tot de ontwikkeling van nieuwe applicaties voor digitaal erfgoed.

Uitdaging

Europeana is een centraal Europees platform voor de ontsluiting van gedigitaliseerd en born digital cultureel erfgoed. Via verschillende projecten wil het platform continu nieuw materiaal aan haar collecties toevoegen.

Tussen 2008 en 2017 werkte meemoo (toen nog PACKED vzw) mee aan verschillende van die projecten. Zo hielpen we om collectiebeherende instellingen bewust te maken van het belang van online ontsluiting van hun collecties. Bovendien konden we hierdoor ook zelf nieuwe expertise opbouwen. We werkten onder andere mee aan de projecten Digitising Contemporary Art, Linked Heritage, Europeana Space, ATHENA en het vervolgproject AthenaPlus.

Tijdens het ATHENA-project werden het LIDO-model en de ATHENA Ingestion Server en Mapping Tool (MINT) ontwikkeld. Deze tools werden gecreëerd om ondersteuning te bieden aan musea en andere cultureelerfgoedorganisaties bij het ontsluiten van hun digitale collecties via Europeana. Beiden worden nu in meerdere Europeana projecten gebruikt en het LIDO-model wordt in Vlaanderen ook toegepast in de VKC-datahub, een project waar meemoo aan meewerkte.

Het Best Practice Network AthenaPlus bouwde hierop voort door deze tools en modellen verder uit te werken én nieuwe tools te ontwikkelen.

Onze rol

Voor dit project, dat geleid werd door het Italiaanse ICCU, werkten we samen met 40 partners uit 21 Europese lidstaten.

Wij stonden mee in voor de realisatie van online tools die het hergebruik van digitaal cultureel erfgoed stimuleren. Zo ontwikkelden we de tools CityQuest en SchoolTrip. In samenwerking met M.E.T.A leidden we ook een werkpakket rond creatieve applicaties voor het hergebruik van cultureelerfgoedmateriaal.

Aanpak

AthenaPlus liep van maart 2013 tot oktober 2015 en bestond uit zeven werkpakketten waarin de focus lag op:

  • het breder toegankelijk maken van cultureel erfgoed via Europeana;

  • het aanleveren van metadatarecords aan Europeana, met een focus op museale content;

  • de ontsluiting van verrijkte metadata via tools die in meerdere contexten toepasbaar zijn (bijvoorbeeld virtuele tentoonstellingen, toeristische applicaties en didactische toepassingen);

  • het verbeteren van de doorzoekbaarheid, de vindbaarheid, het hergebruik en het meertalig terminologiebeheer voor Europeana-content.

Samen met M.E.T.A leidden wij één van de werkpakketten gericht op de ontwikkeling van online tools en software voor het hergebruik van digitale cultureelerfgoedcontent. We zochten een manier om de metadata van de content verzameld tijdens het ATHENA-project te verrijken. Daarnaast wilden we ook web- en mobiele applicaties creëren die deze content zouden hergebruiken.

Op het einde van het AthenaPlus project werden vijf open source tools opgeleverd die ontwikkeld werden in de verschillende werkpakketten, namelijk: MOVIO, CityQuest, SchoolTrip, Urban Explore en eCultureMap.

Bovendien konden we met AthenaPlus in totaal meer dan 3,6 miljoen metadatarecords bijdragen aan Europeana.

Partners

Heb je een vraag?
Contacteer Rony Vissers
Manager Expertise
We halen de pagina op, even geduld...