Bijeenkomst Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht

4 okt 2023 | Brussel

Voor veel cultureelerfgoedorganisaties vormt de omgang met auteursrechten, naburige rechten en de GDPR-wetgeving een uitdaging, onder meer bij het online ontsluiten van hun collecties. Om de krachten te bundelen en ervaringen uit te wisselen, organiseren we samen met FARO en de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) sinds 10 jaar de gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht. Zo'n twee keer per jaar komen de leden samen om kennis en good practices over auteursrecht, bescherming van persoonsgegevens en allerlei relevante decreten, wetten en verordeningen op te doen en te delen. Op woensdag 4 oktober komen we opnieuw bijeen. Zien we jou daar?

De juridisering van de samenleving is ook merkbaar in de erfgoedsector. Zaken als auteursrechten en naburige rechten, maar ook bijvoorbeeld de GDPR-wetgeving hebben een continue impact op de werking van organisaties. Voor klassieke cultuur- en informatieproducten, zoals boeken, cd’s en dvd’s, bestaan er duidelijke afspraken. In een online omgeving zijn de afspraken minder evident: ze botsen met de mogelijkheden van de digitale wereld én met nieuwe verwachtingen en behoeften van gebruikers. Dit brengt intensieve debatten, onderhandelingen en juridische procedures op gang. In deze debatten staan gebruikers (zowel de eindgebruikers als de cultuur-, erfgoed-, onderwijs- en wetenschapsorganisaties die een aanbod ter beschikking stellen) helaas zwak.

Sinds 2011 steken professionals uit musea, archieven, erfgoedbibliotheken, dienstverlenende organisaties en erfgoedcellen de koppen bij elkaar in de Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht. Via vorming, advies en kennisuitwisseling willen zij hun expertise over dit thema versterken. Centraal? De gebruikersrechten van cultureelerfgoedorganisaties. Daarnaast is er ruimte om concrete ervaringen uit te wisselen over onder andere de problematiek rond vergoedingsrechten voor auteursrechtelijk beschermd materiaal, en de relatie met collectieve beheersvennootschappen. Ook andere juridische principes zoals het portretrecht of het recht om vergeten te worden komen aan bod.

In beeld: Ohio State Normal Collage Teachers' Conference, Snyder Frank R., 1910. Licentie: publiek domein

De Gebruikersgroep cultureel erfgoed en auteursrecht doet beroep op de expertise van juridisch expert en advocaat Joris Deene via het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving (SA&S). Elke bijeenkomst geeft hij een update over recente ontwikkelingen op het vlak van auteursrecht in België, en licht hij een specifiek aspect toe.

Voor wie?

De gebruikersgroep staat open voor medewerkers uit alle cultureelerfgoedorganisaties.

Programma

  • Verwelkoming

  • Auteurscontracten: de aanpassingen n.a.v. de omzetting van de DSM-Richtlijn (Joris Deene)

  • Artificiële intelligentie en auteursrecht (Joris Deene)

  • IIIF en auteursrechten (Rein Debrulle - Vlaamse Kunstcollectie)

  • Project DO IT!: over het identificeren van erfgoed in het publiek domein (Bart Magnus - meemoo)

  • Vragenronde

  • Varia

Praktisch

De bijeenkomst gaat door op woensdag 4 oktober van 14u tot ca. 16u30 bij FARO (Priemstraat 51, 1000 Brussel, vergaderzaal B).

Sluit je aan

Bijeenkomsten van de gebruikersgroep zijn gratis toegankelijk voor leden van de gebruikersgroep. Wil je graag aansluiten bij de gebruikersgroep? Stuur dan een mailtje naar jeroen.walterus@faro.be. Daarna zal je een uitnodiging voor deze en volgende edities ontvangen.

Heb je een vraag?
Contacteer Rony Vissers
Manager Expertise
We halen de pagina op, even geduld...