Toegang & hergebruik

Partners

VIVES Hogeschool

Looptijd

2020 - 2021

Muzische collecties voor lager onderwijs, een onderzoek met VIVES Hogeschool

Leerkrachten lager en secundair onderwijs kunnen in Vlaanderen op Het Archief voor Onderwijs terecht voor kwalitatief beeld en geluid om te gebruiken in de klas. Dat aanbod - een selectie materiaal van onze contentpartners in cultuur, media en overheid - schaven we continu bij. Vandaag op onze agenda: het domein muzische vorming in het lager onderwijs. In het project “Kunstig kijken” pakken we dat samen met vier onderzoekers van de educatieve bachelor van VIVES Hogeschool aan.

Uitdaging

Sinds de lancering van Het Archief voor Onderwijs mogen we heel wat leerkrachten verwelkomen op onze beeldbank. Uit een intern onderzoek blijkt echter dat leerkrachten en studenten in de lerarenopleidingen lager onderwijs het platform opvallend minder vaak inzetten in de klas. Willen we kinderen voorbereiden op de digitale, maatschappelijke werkelijkheid, dan zal ook het lager onderwijs zijn weg moeten vinden naar digitale audiovisuele media op maat van hun leeractiviteiten en klasgroepen.

Eerder zetten we met Arteveldehogeschool een succesvol PWO-project op poten voor de domeinen 'mens en maatschappij' en 'wetenschappen en techniek'. Dat gaf het gebruik van de beeldbank in het lager onderwijs zo’n boost dat we ook deze keer met plezier samenwerken met VIVES Hogeschool voor het domein ‘muzische vorming’. Een leergebied dat zowel beeld, drama, dans en muziek aan bod laat komen in het lager onderwijs.

Ook hier merken we dat leerkrachten vaak op hun honger blijven zitten in hun zoektocht naar sterk audiovisueel materiaal ter versterking van kunstbeschouwing in de klas. Daarom willen we de expertise van collectiebeheerders bij onze contentpartners in de museum- en podiumkunstensector samenbrengen met die van educatieve vakexperten, om uniek en kwalitatief aanbod brengen naar de leerkrachten lager onderwijs.

Samen met VIVES brengen we de noden en struikelblokken van leerkrachten lager onderwijs bij het inzetten van audiovisueel materiaal in hun lessen in kaart, én zoeken we manieren om hen extra te ondersteunen. Ons doel: samen met onze contentpartners uniek audiovisueel materiaal aanbieden op maat van leerkrachten lager onderwijs om kunstbeschouwing in het domein muzische vorming te versterken.

Onze rol

Meemoo coördineert in dit project de samenwerking met onze contentpartners uit de museum- en podiumkunstensector. Zo lokaliseren we samen relevant materiaal, zijn we het aanspreekpunt voor deelnemende partners, volgen we het beeldresearch op en zorgen we voor een duidelijke, efficiënte flow voor het audiovisueel materiaal. Dit moet vanuit ons archiefsysteem tot op de beeldbank raken. Belangrijk daarbij is de metadatering: het onderwijs vraagt andere beschrijvingen dan een archief. Daarom wordt het materiaal onder meer verrijkt met leerobjectmetadata, die bijvoorbeeld zeggen voor welk domein en onderwijsniveau een item geschikt is.

Op Het Archief voor Onderwijs wordt het materiaal verder gecontextualiseerd in collecties. Zo kunnen lesgevers er snel en eenvoudig mee aan de slag in hun lessen. Die collecties krijgen ook extra aandacht tijdens de vormingen over ons onderwijsplatform.

Aanpak

Bij VIVES werken vier medewerkers mee aan dit project, onderzoekers en docenten uit de educatieve bachelor lager onderwijs die elk gespecialiseerd zijn in één domein uit het leergebied muzische vorming: beeld, drama, muziek en dans.

Zij gaan met leerkrachten lager onderwijs op zoek naar de noden en drempels om kwalitatief kunst te beschouwen in de klaspraktijk. Waaraan moet een collectie audiovisueel materiaal voldoen zodat ze effectief, efficiënt en aantrekkelijk is voor leerlingen?

Daarnaast werken we ook aan de (vak)didactische ontsluiting op Het Archief voor Onderwijs. Samen met onze contentpartners en Art in Flanders (ook een platform van meemoo) gaan we na welk audiovisueel en beeldend bronnenmateriaal bruikbaar is in het onderwijs voor het leergebied muzische vorming.

De onderzoekers van VIVES ontwikkelen pedagogische en didactische ondersteuning voor leerkrachten lager onderwijs om audiovisueel materiaal via digitale weg in te zetten in de klas. Met didactische tips die tonen hoe je kwaliteitsvol en doelgericht aan de slag gaat met de audiovisuele collecties, willen we fundamenteel bijdragen aan de ontwikkeling van digitale en beeldgeletterdheid van zowel leerkrachten als leerlingen.

Het ontwikkelde raamwerk dat inzicht geeft in de noden van leerkrachten en aanbevelingen voor professionalisering van leerkrachten (in opleiding) maken we achteraf beschikbaar. Ook de digitale ontwikkelde collecties en inzichten worden opgenomen in het rijke vormingsaanbod van Het Archief voor Onderwijs. Hou onze kanalen hiervoor zeker in de gaten.

Wil je als contentpartner meestappen in dit project? Klik hier voor meer informatie.

Met vragen over dit project kan je terecht bij leen.debruyn@meemoo.be

Heb je een vraag?
Contacteer Leen De Bruyn
Projectmanager Onderwijs & Accountmanager