Bevraging rond online content coronacrisis: de resultaten

18 nov 2020

Sinds maart heeft de coronacrisis een grote impact op ons maatschappelijke leven. Ook online zie je daar sporen van: van aankondigingen van de overheid tot blogs en online dagboeken van burgers. Die sporen willen we als erfgoedwerkers vastleggen en levend houden voor de toekomst.

Om te weten te komen welke online content over de coronacrisis wel of niet gearchiveerd wordt, stuurden we voor de zomer een bevraging uit. Daarmee wilden we ook bepalen of er specifieke acties nodig zijn in functie van de archivering ervan en welke dat zijn.

36 van onze contentpartners vulden de bevraging in. Voornamelijk kunstenorganisaties, archieven, musea en omroepen lieten ons weten hoe zij online berichten over de coronacrisis en wat ze met die content van plan zijn. Dit zijn de belangrijkste tendensen:

  • De meerderheid (71%) van de respondenten (maar ook van de deelgroepen van resp. kunstenorganisaties, archieven, musea en omroepen) publiceert zelf content naar aanleiding van de coronacrisis. Het gaat vooral over virtuele tentoonstellingen en rondleidingen, extra programma-aanbod en online toegang tot registraties van voorstellingen.

  • Een minderheid (36%) heeft effectief de opdracht om content rond corona te publiceren, vooral omroepen en musea. Het gaat dan vooral over nieuwsberichten en overheidsmededelingen die verspreid worden via Facebook, Instagram en de eigen website.

  • Een meerderheid van deze organisaties heeft plannen om de gepubliceerde content over corona voor de lange termijn te archiveren. Iets meer dan de helft van hen wil die archivering zelf doen, een kwart wil graag ondersteuning van meemoo en de rest weet het voorlopig niet of heeft de vraag niet beantwoord. Enkele respondenten rekenen volledig op anderen voor de langetermijnbewaring. Deze rol zou meemoo op zich kunnen nemen omdat het past binnen onze missie om het archiefmateriaal van onze partners digitaal veilig te stellen en het toegankelijk en bruikbaar te maken. Ook online content gepubliceerd naar aanleiding of over de coronacrisis kan daarin passen.

  • Archieven en kunstenorganisaties geven opmerkelijk minder vaak aan dat ze het publiceren van content rond corona hun opdracht vinden.

  • De ondersteuning die respondenten van meemoo willen krijgen, betreft advies i.v.m. de captatie en de langetermijnbewaring van de content, de eigenlijke uitvoering van de captatie en de langetermijnbewaring van de content, juridisch advies, advies rond GDPR en advies voor metadatering van de content.

  • Een minderheid van 36% heeft de opdracht om online content over de coronacrisis te verwerven voor langetermijnbewaring. Het gaat vooral om archieven, maar in mindere mate ook om regionale omroepen. Ze doen dit doorgaans door de content zelf te capteren of te bewaren na schenking. Iets meer dan een kwart van hen wil graag ondersteuning bij captatie, en bijna de helft weet het nog niet. Ook daar blijft een rol voor meemoo mogelijk.

Screenshot van een Tweet van VRT NWS

Wat moet er bewaard worden?

Onze contentpartners geven aan dat ze de bewaring van sociale media (Facebook en Instagram (incl. stories)) en websites belangrijk vinden. Die archivering pakken ze op verschillende manieren en met een bonte verzameling aan tools aan. Een deel van onze partners geeft aan nog niet over een strategie en tools hiervoor te beschikken.

We onderzoeken verder welke extra ondersteuning we willen en kunnen bieden voor de captatie en langetermijnbewaring van sociale media en websites. Bij een grote groep partners is er geen vraag naar ondersteuning. Toch kunnen we er niet omheen dat er een vraag is van een groep partners, dit aansluit bij onze missie en er nog veel onduidelijkheid heerst over de manier waarop de captatie en langetermijnbewaring georganiseerd kunnen worden. Er is al concrete informatie over de archivering van online content voorhanden op ons kennisplatform CEST. Zo leer je er hoe je:

>>Lees hier het volledige rapport.

>>Lees meer over de archivering van sociale media content.

We halen de pagina op, even geduld...