Archiefsysteem verwelkomt +900.000 objecten via digitale instroom

4 mrt 2021

Er wacht digitale bestanden, net als bronnen op papier of andere analoge dragers, een onzekere toekomst als er niet voldoende aandacht naar hun bewaring gaat. Digitaal geboren bestanden worden bij meemoo niet vergeten, en ook in 2020 zaten we niet stil. Via digitale instroom verwelkomden we meer dan 900.000 objecten in ons archiefsysteem.

Onze contentpartners staan voor heel wat uitdagingen op het vlak van duurzame bewaring, zoals het volume aan materiaal en de nodige infrastructuur. Gelukkig kunnen zij steeds bij ons aankloppen voor raad en daad. En daar werd gebruik van gemaakt: bijna 1 miljoen objecten vonden in 2020 hun weg naar het meemoo- archiefsysteem!

Om precies te zijn gaat het om 925.536 nieuwe intellectuele entiteiten - dit zijn bestanden of ‘bestandspakketjes’, een reeks samenhorende objecten.

Hoe stromen deze objecten binnen, en van wie komen ze?

De +900.000 objecten komen zowel voort uit een continue digitale instroom als uit digitale instroom in batches. In een ‘continue instroom’ doet de contentpartner zelf een regelmatige upload naar het meemoo-archiefsysteem via een geautomatiseerde flow. Deze partners staan in directe verbinding met ons systeem en zijn veelal omroepen. Bij een batch intakeproject draagt de contentpartner zijn digitale collectie in fases aan ons over.

In 2020 ontvingen we de digitale collecties van 39 contentpartners. Landelijke en regionale omroepen laadden het grootste aantal bestanden op via continue instroom, met op kop een flink aantal plantenscans van de Plantentuin van Meise. Daarnaast leverden Erfgoedcel Land van Dendermonde en het Vlaams Parlement ook een mooie bijdrage.

De verdeling van digitale instroom in 2020 onder de loep

Samen waren de 925.536 intellectuele entiteiten goed voor zo’n 2.041 TB of iets meer dan 2 PB aan materiaal. Om dat tastbaar voor je te maken: in 2 PB kan je meer dan 11.000 uur televisie kwijt!

Divers: datapaketten met een diverse inhoud

Het grootste deel van de ingestroomde bestanden bestond uit afbeeldingen. Een groot aantal video’s vond ook zijn weg. Qua volume legden deze video’s het meeste gewicht in de schaal, goed voor zo’n 96% van het totale volume. Afbeeldingen maakten slechts iets meer dan 3% van het totale volume uit, audio amper 0,4%. Ongeveer 0,3% van het totale volume bestond uit andere soorten bestanden.

Deze cijfers vertalen zich naar de verdeling van bestandsextensies. De extensie .tif vonden we namelijk het vaakst terug, in wel 67,5% van de gevallen! Dat is niet zo verwonderlijk aangezien er veel afbeeldingen binnenstroomden. Andere veelvoorkomende extensies verwijzen naar video’s en afbeeldingen. Een uitgebreide verdeling in bestandsextensies ziet er als volgt uit:

Bestandsextensies
We halen de pagina op, even geduld...