Een workshop op maat én op jouw school?

Wil je je team, collega’s of studenten laten kennismaken met Het Archief voor Onderwijs? Naast vaste vormingsdagen in verschillende regio's, organiseren we op vraag ook kosteloos hands-on workshops op je school of studiedag met als uitgangspunt 'Audiovisueel materiaal inzetten in de klas'.

Scholen kunnen kiezen uit drie verschillende workshops:

1. Algemene workshop

Deelnemers krijgen een algemene introductie tot meemoo en Het Archief voor Onderwijs, wat deze workshop uitermate geschikt maakt voor studenten of een diverse groep leerkrachten van verschillende graden en/of vakken.

Jullie maken kennis met ons ruime aanbod aan audiovisueel materiaal, van losse beeld- en audiofragmenten tot inspirerende thema's en lesklare collecties. Verder leren de deelnemers alle functionaliteiten van het platform kennen: zoals zoeken en filteren, eigen fragmenten knippen, eigen collecties maken, collecties contextualiseren en bewerken, collecties kopiëren en delen met andere gebruikers.

2. Vakspecifieke workshop

Je kan ook een workshop aanvragen voor een specifiek vak. Voor lager onderwijs zijn dat wereldoriëntatie en muzische vorming (4de, 5de en 6de jaar). Voor secundair onderwijs kan je een workshop aanvragen voor Nederlands, geschiedenis, MAVO, PAV, gedrags- en cultuurwetenschappen, economie, natuurwetenschappen, aardrijkskunde of techniek.

Leerkrachten of studenten maken kennis met het vakspecifieke aanbod op Het Archief voor Onderwijs, van losse beeld- en audiofragmenten, programmareeksen en documentaires aansluitend bij het vak, tot thema's en lesklare collecties. Deelnemers leren in deze workshop ook alle functionaliteiten van het platform kennen en keren na de workshop naar huis met minimaal één zelfgemaakte lesklare collectie.

3. Thematische workshop

In deze workshop leren leerkrachten of studenten vanuit een bepaald thema aan de slag te gaan met Het Archief voor Onderwijs. Thema's als bijvoorbeeld ‘pesten’, ‘mobiliteit’ en ‘op de vlucht’ vormen het uitgangspunt. Scholen kunnen ook zelf thema's aanvragen, waarna meemoo beoordeelt of het thema haalbaar is.

Vanuit het centrale onderwerp maken de deelnemers kennis met het ruime aanbod en de functionaliteiten van het platform. In groepen gaan ze vanuit diverse invalshoeken zelf aan de slag. De workshop resulteert in verschillende lesklare collecties.

Praktisch

  • Onze workshops zijn gratis.

  • Wij geven workshops van maandag tot vrijdag.

  • De duur van een sessie wordt bepaald in samenspraak: er zijn presentaties van anderhalf uur, maar echte hands-on workshops duren gauw twee à drie uur.

  • Het aantal deelnemers is minimum 15 en maximum 30.

  • Voorzie een computerlokaal met goede internetverbinding, minstens één computer per twee deelnemers, een beamer, geluidsversterking en wifi.

  • Het Archief voor Onderwijs werkt het beste met Google Chrome als internetbrowser.

Wat vonden andere leerkrachten van onze workshops?

“... Ik ben naar huis gegaan met een gemotiveerd gevoel om aan de slag te gaan met het Archief.”

“Deze sessie was precies goed qua inhoud, duur, mogelijkheid om zelf te oefenen. We hebben u aanbevolen bij onze opleidingshoofden voor een vorming voor collega's en studenten.”

“Knappe presentatie. Inspirerend gebracht. Antwoord op al mijn vragen."