Toegankelijk via de meemoo-kanalen

Het meemoo-archief herbergt schatten aan beeld, geluid en kranten. Meemoo en zijn partners willen het publiek daar graag kennis mee laten maken. Daarom helpen we niet alleen onze contentpartners en organisaties in de cultuursector om dit te verwezenlijken, maar zetten we ook met meemoo zelf onze schouders hieronder.

Dat doen we door via verschillende kanalen en platformen materiaal beschikbaar te maken voor diverse doelgroepen: van cultuurliefhebbers en het brede publiek, leerkrachten en wetenschappelijk onderzoekers tot onze partners zelf. Steeds met de wensen van die gebruikers voor ogen én met respect voor auteursrecht, privacy en onze contentpartners.

Voor onderwijs, onderzoek, cultuurliefhebbers en professioneel hergebruik

Meemoo heeft enkele concrete doelgroepen voor ogen die we willen bedienen en die vastgelegd zijn in onze opdracht van de Vlaamse Regering. Dat doen we via deze platformen:

hetarchief.be

Op hetarchief.be kunnen de beschrijvingen uit ons archiefsysteem doorzocht worden én kan er contact opgenomen worden met contentpartners met vragen over hergebruik.

Doelgroep: het brede publiek, wetenschappelijk onderzoekers, het onderwijs en professionele gebruikers.
Meer over Het Archief >

Artinflanders.be

Digitale beelden uit de rijke erfgoedgeschiedenis van Vlaanderen kan je op artinflanders.be bekijken, delen, downloaden en hergebruiken.

Doelgroep: het brede publiek, kunst- en erfgoedliefhebbers, het onderwijs, onderzoekers, professionele hergebruikers, uitgevers van kunstpublicaties en pers.
Meer over artinflanders.be >

Het Archief voor Onderwijs

Het Archief voor Onderwijs is een beeldbank met kwalitatief Vlaams archiefmateriaal die meemoo samen met leerkrachten opzet.

Doelgroep: leerkrachten, leerkrachten-in-wording en leerlingen in het secundair onderwijs.
Meer over Het Archief voor Onderwijs >

Nieuws van de Groote Oorlog

In deze krantendatabank vind je dagbladen en tijdschriften die tijdens de Eerste Wereldoorlog gepubliceerd werden.

Doelgroep: het brede publiek en wetenschappelijk onderzoekers.
Meer over Nieuws van de Groote Oorlog >

Catalogus Pro

De rijkdom die onze contentpartners bewaren in het meemoo-archiefsysteem kunnen ze zelf doorzoeken via Catalogus Pro, en elkaar contacteren om collectiebeheer en eventueel hergebruik af te stemmen.

Doelgroep: meemoo's contentpartners.
Meer over Catalogus Pro >

De bezoekertool

Dankzij de bezoekertool kunnen aangesloten contentpartners hun gebruikers laten zoeken, kijken en luisteren naar audio- en videofragmenten die meemoo voor hen bewaart.

Doelgroep: de bezoekers en medewerkers van onze contentpartners

Meer over de bezoekertool >

De komende jaren werken we toe naar een meer geïntegreerd platform waarop de verschillende doelgroepen toegang zullen krijgen.

Toegankelijk via sociale media en Wikimedia-platformen

Naast het inzetten op gebruiksvriendelijke platformen voor specifieke doelgroepen maken we ook gebruik van bestaande tools, zoals sociale media en Wikimedia-platformen. Deze kanalen hebben als voordeel dat ze al een grote groep gebruikers bereiken. Ook aan die gebruikers willen we de schatten aan beeld, geluid en kranten uit het meemoo-archief voorstellen.

Vindbaar via linked data en IIIF

Naast onze eigen platformen en websites van derden, willen we onze content ook vindbaar maken online. Daarom zetten we in op IIIF en linked (open) data. Zo maakten we de metadata van Nieuws van de Groote Oorlog al beschikbaar via linked data. Ook voor wetenschappelijk onderzoekers zijn deze technieken erg interessant. Daarom zetten we de komende jaren in op onderzoek naar hun noden, formuleren we een plan van aanpak, ontwikkelen we een basisversie voor toegang via IIIF-componenten en stellen we linked datasets ter beschikking.

Lees meer over linked data >
Open data toegelicht >
Ontdek IIIF >

De uitdaging

Een uitdaging bij het toegankelijk maken van archiefmateriaal, zijn de beperkingen die voortvloeien uit het auteursrecht, het recht op de bescherming van persoonsgegevens en contractuele afspraken. Het materiaal dat we bewaren is zelden rechtenvrij en vaak is de informatie over de auteursrechtelijke status ervan onvolledig of onbestaande.

Is die status voldoende duidelijk, dan komt het erop aan goede afspraken te maken met onze contentpartners en eventueel andere betrokken rechthebbenden. Volgens de auteurswetgeving kan voor bepaalde soorten gebruik, zoals onderwijs en onderzoek, een uitzondering gemaakt worden.

Heb je een vraag?
Contacteer Nico Verplancke
Directeur meemoo