Audiovisueel materiaal ter plekke vinden, bekijken en beluisteren via de bezoekertool

Doelgroep:

de bezoekers en medewerkers van onze contentpartners

Samen met onze partners hebben we de voorbije jaren een schat aan audio en video gedigitaliseerd. Op veel materiaal rust nog auteurs- en privacyrechten, wat betekent dat het niet zomaar geraadpleegd mag worden. Gelukkig is er voor wetenschappelijk en privé-onderzoek een uitzondering voorzien in de wet: wie ter plekke bij een beherende instelling langsgaat, kan wél archiefmateriaal bekijken of beluisteren.

De bezoekertool speelt daar handig op in. Organisaties hebben er hun eigen catalogus met audiovisueel materiaal dat bewaard wordt bij meemoo. Zij kunnen toegang verlenen aan hun bezoekers, die voor een bepaalde duurtijd fragmenten kunnen opzoeken en bekijken.

Voor contentpartners

Als organisatie sta jij aan het stuur van je eigen catalogus. Via licenties kies je zelf welke items er getoond worden. Gebruikers kunnen aanvragen indienen om je materiaal te bekijken en jij bepaalt of en hoelang ze toegang krijgen. Zo kan je de unieke stukken uit jouw digitale collectie veilig delen met jouw bezoekers of medewerkers, en dat in een afgeschermde omgeving.

Voor onderzoekers

Wie onderzoek naar de voorbije honderd jaar doet, kan niet meer rond beeld en geluid. Zowel de grote gebeurtenissen als het dagelijkse leven werden vastgelegd op filmrol, plaat of cassette. Samen met onze contentpartners willen we dat materiaal op een wettelijk correcte manier beschikbaar stellen.

Dankzij de bezoekertool krijg je ter plekke toegang tot het digitaal materiaal van de aangesloten contentpartners van meemoo. Met behulp van een krachtige zoekfunctie en slimme filters kan jij zelfstandig op zoek in die catalogus. De fragmenten die je vindt, kan je in een gebruiksvriendelijke interface bekijken en beluisteren.