Digitalisering van bedreigde film

Veel films zijn unieke historische documenten of ware kunstobjecten en vragen tijdens de conservatie en digitalisering extra aandacht. Daarom hanteert meemoo een strategie waarbij conservatie en digitalisering hand in hand gaan. Cinematek ondersteunt ons in de uitwerking en de realisatie hiervan.

3 uitdagingen bij de digitalisering van film

Conservatie

In goede omstandigheden kan je film wel honderd jaar bewaren. Bij slechte omstandigheden, door bijvoorbeeld slechte ventilatie of verpakking, luchtvochtigheid of wisselende temperaturen kunnen er verschillende problemen ontstaan. Kleurfilms kunnen bijvoorbeeld verkleuren of de zuurtegraad van de film kan stijgen en er kan een azijngeur ontstaan. In latere stadia vervormt de film. De film kan krimpen, krullen en krommen, barsten, of door ontbinding wit poeder vertonen op de randen. Dit proces, het zogenaamde azijnsyndroom, is zelfversterkend, onomkeerbaar en kan bovendien overgaan naar andere films in de buurt van de beschadigde film.

Prijs

Het digitaliseren van film is erg duur. De prijs kan tot wel vijftig keer hoger zijn in vergelijking met andere audiovisuele dragers. Daarom gebeurt er voor de digitalisering een selectie op stukniveau.

Doelformaat

Binnen de audiovisuele archivering en filmarchivering zijn experten nog volop op zoek naar de definitieve, meest geschikte doelformaten, -codecs en specificaties. Daarom kiezen we nu - zoals veel audiovisuele archieven - als archiefmaster voor het beste en breedst aanvaarde formaat dat momenteel voor film beschikbaar is: DPX voor het beeld en LPCM in een wav-container voor het geluid.

Aanpak

In 2014 bracht PACKED vzw - vandaag onderdeel van meemoo - het bedreigde filmmateriaal bij de Vlaamse omroepen en collectiebeherende instellingen, gesubsidieerd binnen het cultureelerfgoeddecreet, in kaart. Dat er dringend nood was aan een overkoepelend beleid omtrent conservatie en digitalisatie van de Vlaamse filmcollecties, werd met dit rapport aangetoond. Meemoo startte daarom drie trajecten op:

Heb je een vraag?
Contacteer Brecht Declercq
Manager Digitalisering & Acquisitie