Digitaliseren

Partners

VRT

Looptijd

2017 - ...

Registratie en doorzoekbaarheid van de filmcollectie van de VRT

VRT is de enige Vlaamse omroep die televisieprogramma’s op film heeft gemaakt. In de periode van 1953 tot 1990 bouwde de openbare omroep zo een collectie op van maar liefst 53.221 film- en filmgeluidsbobijnen.

Samen met VRT heeft meemoo een registratieproject opgezet waarbij de VRT-collectie grondig in kaart gebracht wordt, op een manier die perfect aansluit bij hoe dat voor film uit de cultureelerfgoedsector gebeurt bij CINEMATEK. De azijnaantasting van de VRT-filmcollectie is relatief gezien beperkt, maar in absolute cijfers toch niet te onderschatten. Deze films worden dan ook dringend aangepakt als onderdeel van de digitaliseringsprojecten van meemoo.

In beeld: het depot van VRT

Technische registratie beëindigd

De registratie bestaat uit een technisch en inhoudelijk luik. In 2021 is de technische registratie van de filmcollectie beëindigd. Tijdens dit proces werden de belangrijkste technische kenmerken van elk filmobject geregistreerd in een database. Daarnaast werden de bobijnen gemarkeerd met een barcode en werden de beeld- en geluidsspoelen van elkaar gescheiden. Voor het eerst bestaat er nu een compleet overzicht van deze indrukwekkende collectie.

Inhoudelijke registratie via scanning en OCR afgerond

Naast een technisch overzicht, is het ook goed om zicht te hebben op de inhoud. VRT beschikte voor haar filmcollectie over een ingescande steekkaartendatabank, maar deze databank was verouderd en moeilijk automatisch te doorzoeken. Met steun van meemoo heeft VRT in 2020 en 2021 een project opgezet om de bewuste steekkaarten in te scannen, er automatische tekstherkenning (OCR) op los te laten, de herkende woorden automatisch in de juiste database-velden te plaatsen, een archivaris de controle hierop te laten doen en bijkomende handgeschreven steekkaarten ook te transcriberen.

Op deze manier is er een nieuwe database-applicatie gebouwd, die researchers toelaat om de hele filmcollectie te doorzoeken en indien gewenst de digitalisering van films aan te vragen. Dit project rond scanning werd in het voorjaar van 2022 afgerond.

Archief klaar voor digitaliseringsoefening

Nu er een technisch en inhoudelijk overzicht is van wat er zich bevindt in het VRT-filmarchief, kunnen er verdere digitaliseringsprojecten opgezet worden. Naast digitaliseringskeuzes voor aangetaste film, kan er nu ook voor niet-aangetaste film een prioritisering op basis van inhoud gemaakt worden. Dit geldt zowel voor de collectie van VRT als voor de collectie van 64 cultureelerfgoedorganisaties. Met deze oefening willen we van start gaan vanaf 2024.

Heb je een vraag?
Contacteer Céline Vermeire
Projectleider Digitalisering & Accountmanager overheidsinstellingen en erfgoedcellen

Nieuwsgierig naar onze andere filmprojecten? Ontdek ze hieronder:

We halen de pagina op, even geduld...