'Deponering van digitale publicaties uit Vlaanderen' door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

  • Rapport

In 2014 ontbrak er in Vlaanderen – en bij uitbreiding in België – een gecoördineerde werking rond het systematisch archiveren en bewaren van digitale publicaties. Deze publicaties verdwijnen haast even snel als ze verschijnen, met als gevolg een digitaal zwart gat in ons collectief geheugen. In opdracht van de Vlaamse minister van Cultuur schreef zijn departement de opdracht uit voor een verkennend onderzoek. Binnen dit onderzoek werd de haalbaarheid van een deponeringskader voor digitale publicaties uit Vlaanderen in kaart gebracht.

Meemoo was partner van dit project.

We halen de pagina op, even geduld...