Meemoo betrokken bij 10 goedgekeurde projectaanvragen

3 sep 2020

Deze zomer keurde Jan Jambon, minister van Cultuur, de subsidiëring goed van 19 projecten rond cultureelerfgoedwerking op landelijk of internationaal niveau. Alles samen goed voor een totaalbedrag van 1.271.000 euro. Bij 10 van die projecten is ook meemoo als partner betrokken.

De projecten waar we onze schouders onder zetten, hebben betrekking op thema’s als linked (open) data, digitale archivering, IIIF en Wikimedia. Aan volgende projecten werken we mee:

1. Best practices voor de archivering van sociale media in Vlaanderen en Brussel

Sociale media vervullen een belangrijke rol in de communicatie over diverse maatschappelijke onderwerpen. Ondanks hun belang als bron voor (wetenschappelijk) onderzoek, worden ze nog steeds weinig gearchiveerd. We zijn samen, met indiener KADOC, hoofdpartner in het project. We doen voorbereidend onderzoek voor zowel de captatie van individuele socialmedia-accounts als de instroom in het digitaal archief en preservering, en voeren die captatie, instroom en preservering vervolgens uit. We documenteren, publiceren en presenteren ook de resultaten van de pilootprojecten en ondersteunen andere partners.

2. Digitale Architectuur Traject Archiefbank Vlaanderen (DATA). Verbetering van gebruiksvriendelijkheid en interconnectiviteit in linked open data tijd

Archiefbank Vlaanderen wil zich klaarmaken voor de toekomst. Als dienstverlener en voortrekker binnen de culturele erfgoedsector moeten ze daarom investeren in hun IT-infrastructuur. Meemoo adviseert hen over een state-of-the-art infrastructuur met API’s voor presentatie, uitwisseling en hergebruik van gegevens die Archiefbank Vlaanderen toelaat om het linkedopendatatijdperk binnen te treden.

3. Plannen voor de toekomst: ICE (in)begrepen

Het huidige cultureelerfgoeddecreet beoogt een geïntegreerde benadering van werken rond immaterieel én materieel cultureel erfgoed. Omdat ze allebei een andere logica hebben, is dit best een uitdaging. Hoe kan je immaterieel erfgoed een plek kan geven in je collectieplanning? Daar wil dit project, ingediend door WIE, een antwoord op bieden. Meemoo adviseert en begeleidt bij de digitale aspecten die ook vooral op roerend erfgoed gericht zijn.

4. Kunstenaarsfilm en -video in de jaren 1970 in België

Dit project, ingediend door ARGOS, onderzoekt de vroege omgang met media in de Belgische kunstcontext van de jaren 1970. De kunsthistorische geschiedschrijving wordt gekoppeld aan het redden van de werken die onder de radar van de canon zijn gebleven. Zo kunnen we een ontbrekend stuk van de Belgische recente kunstgeschiedenis ontsluiten voor zowel een breed als een gespecialiseerd publiek. Meemoo adviseert en ondersteunt bij het digitaliseren, bewaren, ontsluiten en uitwisselen van bedreigde audiovisuele kunstwerken en contextualiserend archiefmateriaal.

5. IIIF-beeldinfrastructuur gekoppeld aan VKC-ecosysteem, fase 2: Hybride collecties, annotaties, multi-layer-viewer en IIIF-koppeling met meemoo

De tweede fase van dit project bouwt verder op de huidige opstelling die gedigitaliseerde beelden en de daarbij horende metadata op het web toegankelijk maakt voor hergebruik. Het project werd ingediend door VKC en voorziet de aansluiting op het meemoo-ecosysteem, de verkenning van IIIF-annotaties en IIIF-multi-layerviewers, en de opmaak van een metadatahandboek.

6. Grenzeloos Digitaal Erfgoed: internationale ontsluiting en meertalige doorzoekbaarheid van data uit ErfgoedBrugge.be

De Brugse cultureelerfgoedcollecties hebben een wereldwijde uitstraling. Tegelijk bereikt ErfgoedBrugge.be, dat bijna 565.000 gedigitaliseerde erfgoedstukken ontsluit uit heel diverse collecties, nauwelijks internationale doelgroepen. Dit project, ingediend door Erfgoedcel Brugge, brengt hun verwachtingen in kaart, ontsluit erfgoeddata via externe internationale platformen en ontwikkelt methodes voor de implementatie van meertalig zoeken op het eigen platform. Meemoo adviseert bij de ontsluiting naar externe platformen en het definiëren van de beschrijvingsregels i.v.m. meertaligheid. We helpen ook projectmedewerkers en deelnemers met het opbouwen van expertise door het aanbieden van vormingen over open data.

7. Cinema Rural. Een Belgisch en Europees repertorium van bewegend beeld van landbouw en landelijk leven

Het doel van Cinema Rural is om bewegend beeldmateriaal over landbouw en landelijk leven in België in kaart te brengen en te beschrijven, de bewaring van dit erfgoed te verzekeren en om onderzoek te faciliteren op nationaal en internationaal niveau. Wij ondersteunen de pilootprojecten rond koppelingen tussen databases en volgen de uitwisseling van data mee op. Het project werd ingediend door het Centrum Agrarisch Erfgoed (CAG).

8. Wiki’s Women Design Vrouwelijke ontwerpers op Wikipedia. Naar een meer inclusieve registratie van ontwerperfgoed in Vlaanderen en Brussel

Veel vrouwelijke ontwerpers bleven onder de radar van onderzoekers en erfgoedinstellingen. Het VAi, dat dit project indiende, wil deze achterstand inhalen door het cultureel erfgoed van vrouwelijke ontwerpers in Vlaanderen en Brussel te registreren en te ontsluiten op Wikipedia. Zo dragen ze bij aan een meer inclusieve registratie van designerfgoed. Meemoo zet al langer in op de publicatie van cultureel erfgoed op Wikimedia-platformen en zorgt in dit project voor ondersteuning, begeleiding en opvolging van een 6-tal Wikipedia-schrijfsessies.

9. Flore de Gand

De negentiende-eeuwse Gentse horticultuur wordt in dit project aan de hand van drie historische herbaria, archiefstukken en beeldmateriaal belicht. Digitale technologie stelt ons in staat alle data te valideren, te digitaliseren, duurzaam te bewaren en met elkaar te verbinden. Het project van de UGent steunt op samenwerking tussen verschillende disciplines en co-creatie door de burger. De resultaten worden aan de erfgoedsector aangeboden via verschillende platformen, workshops en publieksmomenten. Wij dragen bij aan de duurzame opslag van het aangemaakte materiaal en delen onze expertise rond de ontsluiting van het materiaal in het Wikimedia-ecosysteem.

10. MMMONK Middeleeuwse Monastieke Manuscripten – Open – Netwerk – Kennis

Unieke en fragiele manuscripten wereldwijd beschikbaar maken? Met MMMONK - een samenwerkingsproject tussen de Openbare Bibliotheek Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent, het Grootseminarie Brugge en het Bisdom Gent - worden 734 middeleeuwse manuscripten op duurzame en open wijze ontsloten via het International Image Interoperability Framework (IIIF). Het gaat om handschriften van de abdijen van Ten Duinen, Ter Doest, Sint-Pieters en Sint-Baafs die worden gedigitaliseerd en samengebracht in een rijke virtuele bibliotheek met functionaliteiten die vernieuwend digitaal onderzoek mogelijk maken. Wij zijn lid van de adviesgroep die het project begeleidt, en werken samen Openbare Bibliotheek Brugge en de Universiteitsbibliotheek Gent (en VKC) bij de organisatie van de IIIF-Fridays.

Een overzicht van alle goedgekeurde projecten vind je hier.

We halen de pagina op, even geduld...