Eerste stap naar duurzaam metadatabeheer: nieuwe infrastructuur op til

14 dec 2022

Metadata - de beschrijvende en inhoudelijke gegevens bij een mediabestand - zitten zowat in alle lagen van onze werking verweven. Onze huidige metadatainfrastructuur beantwoordt echter niet aan alle noden die er intern én bij onze contentpartners leven. Om hieraan tegemoet te komen, stelden we een roadmap op die de weg baant naar een verbeterde metadata-aanpak. Onlangs was er reden tot feest, want met de gunning voor de vernieuwde metadatainfrastructuur nemen we een eerste grote horde!

De metadataroadmap op 1-2-3

Voor duurzaam metadatabeheer is de implementatie van een sterke software-infrastructuur essentieel. Door verschillende (technologische) ontwikkelingen kunnen we echter niet meer verder met ons huidige metadatamodel, dat al dateert van 2016. Daarom werkten we een plan uit. Met de metadataroadmap bouwen we de komende jaren aan een toekomstbestendige en uniforme oplossing.

Metadatainfrastructuur gegund

De gunning van de technologie achter die metadatainfrastructuur is een eerste grote stap in het verhaal. De afgelopen maanden gingen we aan de hand van een bestek naarstig op zoek naar een geschikte partij.

Die vonden we na een onderhandelingsprocedure in het Nederlandse Triply. Vanaf begin 2023 zal deze expert in linked data en knowledge graphs innovatieve technologie aanleveren. Die zal ons klaarstomen voor toekomstgericht metadatabeheer en helpt ons inspelen op evoluties allerhande.

Intermezzo: wat is een knowledge graph?

Je kan een knowledge graph vergelijken met een enorm grote mindmap. Het is een beschrijvingsmodel dat eruit ziet als een wijdvertakt netwerk van verbanden en dat bovendien makkelijk uitbreidbaar is. Vergelijkbaar met hoe ons eigen brein werkt! Om deze te kunnen bouwen, hebben we eerst een ‘onderbouw’ - de metadatainfrastructuur - nodig.

Triply zal ons bijstaan in het schalen van uitdagingen rond metadatabeheer en ontsluiting, en ondersteunen met advies. We werken toe naar een flexibele softwareoplossing die een groot volume aan data kan opslaan, beheren en bevraagbaar maken. Bovendien zal de infrastructuur makkelijk kunnen integreren met onze bestaande systemen én onze contentpartners beter bijstaan.

Met deze gunning kunnen we belangrijke stappen zetten. Concreet zal de infrastructuur ons vooruithelpen met: 

  • uniformere metadata;

  • het sneller kunnen bouwen van onze IIIF API's;

  • vernieuwde API’s met rijkere data voor onze platformen;

  • het in gebruik nemen van nieuwe datamodellen;

  • het opslaan van metadata gecreëerd via artificial intelligence (AI); 

  • koppelingen met interne en externe thesauri, zoals AAT, ODIS en Abraham.

Met deze eerste pitstop in de roadmap zijn we er natuurlijk nog niet. De komende jaren zullen we beetje bij beetje meer metadata inkantelen in de knowledge graph. We voegen metadata toe over organisaties, IIIF- en publiek ontsloten objecten, en de resultaten van het machine learning-luik binnen het Gecoördineerd Initiatief voor Vlaamse Erfgoeddigitalisering (GIVE). Daarnaast ondersteunen we onze partners bij invoerformaten en linked data die gangbaar zijn in de sector, zoals de Vlaamse OSLO-uitwisselingsstandaard voor cultureel erfgoed.

We halen de pagina op, even geduld...