Onze roadmap naar een uniforme metadatainfrastructuur

12 aug 2021

Metadata zijn een hoeksteen van onze werking. Want hoe maak je de uren aan archiefmateriaal die we bewaren anders vlot doorzoekbaar voor contentpartners en gebruikers? Bovendien zijn metadata voor ons ook cruciaal voor de creatie en uitvoering van efficiënte interne processen en dienstverlening. Vandaag zijn de metadata in het meemoo-archiefsysteem echter niet zo uniform als wenselijk is. Tijd om dit recht te trekken!

De hoeveelheid data die instroomt in ons archiefsysteem is de voorbije jaren sterk toegenomen. Er sluiten meer contentpartners bij ons aan met nieuwe (types) collecties en er zijn in het algemeen veel nieuwe inzichten. Denk aan technologische ontwikkelingen of opportuniteiten op het vlak van artificiële intelligentie (AI). Deze en andere ontwikkelingen hebben allemaal een weerslag op hoe onze metadatainfrastructuur er zou moeten uitzien en wat het zou moeten kunnen. Een ding is zeker: stilaan kunnen we niet meer verder met het model dat we in 2016 ontwikkelden.

Daarom maakten we een plan op voor de komende jaren. Een route naar een verbeterde metadatainfrastructuur. De kern van onze metadataroadmap hebben we voor jou samengevat in vijf horizons.

De focus ligt op het verduurzamen, robuuster maken en uniformiseren van:

  • metadataopslag en -organisatie: het kiezen van databasetechnologie en -raamwerk

  • de machineleesbare voorstelling van metadata: het ontwerp en gebruik van datamodellen en -formaten

  • de integratie van metadata met gebruikersapplicaties: de manier waarop (interne) tools of ontsluitingsplatformen metadata kunnen zoeken, toevoegen, wijzigen en opvragen

Met deze roadmap vertalen we doelstellingen uit ons strategisch plan in high level infrastructuurdoelstellingen. In vijf concrete horizons trachten we de huidige en toekomstige collectie aan metadata om te bouwen tot een duurzaam en toegankelijk collectief geheugen voor meemoo, partners en gebruikers.

Met alleen deze roadmap zijn we er natuurlijk nog niet. In 2020 en 2021 zetten we de eerste stappen van horizon 1, 2 en 3. Zo werken we intussen aan een metadatamodelleringsoefening samen met onze collega’s. Vanaf het najaar worden ook onze contentpartners van dichtbij betrokken. Dankzij de vernieuwde metadatainfrastructuur zullen ze meer metadata bij ons kwijt kunnen én er makkelijker toegang toe krijgen.

We halen de pagina op, even geduld...