10 voorstellen voor de digitalisering van Vlaamse fotocollecties

28 mrt 2021

Analoge fotocollecties in Vlaanderen zijn talrijk en bovendien kwetsbaar. We onderzochten of er een rol is weggelegd voor meemoo om deze collecties, aanwezig in de cultuur-, media- en overheidssectoren, te kunnen preserveren en toegankelijk te maken via massadigitalisering. Daartoe werkten we 10 voorstellen uit die een antwoord kunnen bieden op deze nood.

Na de terreinverkenning, de eerste stap in het onderzoekstraject naar digitalisering en archivering van Vlaamse fotocollecties, zijn we trots om ook de resultaten van de tweede onderzoeksfase aan jullie voor te stellen. We gingen aan de slag met de bevindingen van de verkenningsfase om in deze tweede fase de haalbaarheid en randvoorwaarden van de digitalisering en archivering van de Vlaamse fotocollecties te onderzoeken.

We toetsten onze ideeën via focusgroepen af met contentpartners. Daarnaast werd het onderzoeksproject begeleid door een stuurgroep bestaande uit experten en vertegenwoordigers van onze contentpartners.

Vanuit de noden van de sector zochten we naar mogelijke oplossingen voor een betere preservering van het aanwezige fotomateriaal. We werkten tien voorstellen uit waaronder vijf rond digitalisering en vijf rond ondersteuning van de processen, namelijk hulp bij identificatie, selectie, kwaliteitscontrole, metadataverrijking en rechtendocumentatie. Met deze voorstellen denken we het kostbare fotomateriaal veilig te kunnen stellen en toegankelijk te maken, en contentpartners handige tools aan te reiken die het beheer sterk kunnen vergemakkelijken.

Tot slot werd de impact die deze eventuele uitbreiding van de dienstverlening door meemoo zou hebben op de meemoo-werking en op contentpartners onder de loep genomen. De tien voorstellen kunnen jullie nu vinden in het eindrapport.

Heb je een vraag?
Contacteer Loes Nijsmans
Manager Digitalisering & Acquisitie
We halen de pagina op, even geduld...