Ons onderwijsplatform vernieuwt: dit ging vooraf

28 mei 2020

Sinds Het Archief voor Onderwijs in 2016 beschikbaar werd voor leerkrachten uit het leerplichtonderwijs en leerkrachten-in-wording in Vlaanderen vonden meer dan 67.000 gebruikers hun weg naar het platform. Daar vinden ze beeldmateriaal om in te zetten in de klas, dat door en voor leerkrachten geselecteerd is: bijna 19.000 fragmenten uit 33 archieven.

Na vier jaar is het platform aan een grondige update toe.

Omdat vernieuwend onderwijs steeds meer inzet op de beeldcultuur, activerende lesvormen, zelfgestuurd en samenwerkend leren, digitale competenties en mediawijsheid zullen ook leerlingen toegang kunnen krijgen tot het platform.

Niet over één nacht ijs

Al sinds de lancering van het platform blijven we onderzoeken hoe we het onderwijs beter kunnen bedienen. Zo voerden we in 2017 een omgevingsanalyse en een juridische analyse uit voor het platform. In enkele cocreatiesessies kregen leerkrachten de kans om hun wensen en noden aan te kaarten. Ook stakeholders in het onderwijs en onze contentpartners werden gehoord. In 2018 werkten we rond het ontwerp en de gebruiksvriendelijkheid van het platform zelf. In hetzelfde jaar vonden ook veldtesten plaats die duidelijk moesten maken wat de vereisten waren voor een vlotte leerlingentoegang op het platform.

Tijdens dit traject konden wij de noden en wensen van de onderwijsdoelgroep en van onze contentpartners heel duidelijk in kaart brengen. Zo hebben leerkrachten nood aan een logischere ordening van zoekfilters en de mogelijkheid om materiaal te delen met hun leerlingen. Zelf willen we inzetten op betere performantie van het platform en een efficiënter beheersysteem.

Met dit in het achterhoofd, vertrok in 2019 de aanbesteding en werd de eerste steen van de vernieuwde beeldbank gelegd. Tijdens de ontwikkelingen vonden ook de eerste gebruikerstesten plaats waarbij leerkrachten het platform konden uitproberen en meteen feedback geven.

In het vooruitzicht

Begin 2020 konden leerkrachten een eerste betaversie van de nieuwe beeldbank testen tijdens onze workshops. De nieuwe versie van het platform lanceren we aan het begin van volgend schooljaar.

Naar aanleiding van de COVID-19-maatregelen hebben we in sneltempo de mogelijkheid gegeven aan leerkrachten secundair onderwijs om toegang te vragen voor hun leerlingen op het bestaande platform. Vanaf het nieuwe schooljaar zullen leerkrachten secundair onderwijs structureel kunnen samenwerken op Het Archief voor Onderwijs via de gloednieuwe leerlingenruimte. De toegang voor leerlingen zal vanaf dan vlot verlopen via partnerschap met onder andere Smartschool.

Om de overgang vlot te laten verlopen zetten we vanaf lancering extra in op ondersteuning van leerkrachten, leerlingen en partners aan de hand van regionale vormingen, workshops op aanvraag, online webinars en een helpcenter op Het Archief voor Onderwijs. Zo brengen we hopelijk beeld en geluid in elke klas.

We halen de pagina op, even geduld...