Living Labs Bibliotheken

Samen met iMinds (nu imec) Living Labs voerden we onderzoek naar het gebruik van audiovisueel materiaal in bibliotheken. 30% van onze openbare bibliotheken nam deel aan het onderzoek.

We ondervroegen hun bibliotheekmedewerkers en kwamen tot de volgende resultaten:

 • Audiovisueel materiaal wordt vooral gebruikt tijdens workshops en lezingen.

 • Audiovisueel materiaal wordt vooral gebruikt bij expo’s en omdat het bezoekers interesseert.

 • Medewerkers willen meer aandacht voor audiovisueel materiaal in de bib.

 • De wensen van medewerkers rond beeld- en geluidsmateriaal worden momenteel niet altijd ingelost.

We vroegen ook naar de functionaliteiten en de inrichting van de toekomstige tool voor bibliotheken. We hebben hieruit enkele interessante lessen getrokken. Meemoo kan een meerwaarde betekenen op vlak van:

 • De informatieve functie van de bibliotheek

 • De uitbreiding van het audiovisueel aanbod

 • Entertainment

 • Acties met lokale partners

 • Interesse van de bezoekers om materialen te ontlenen en collectiedelen met elkaar te verbinden

 • Engagement bij de bezoekers: het aanspreken en samenbrengen van de bezoekers

 • Boeiend studiemateriaal

 • De aanvulling van projecten, bijvoorbeeld mediawijsheid, leesbevordering …

Bekijk de slideshare met een overzicht van de belangrijkste cijfers en de meerwaarde die meemoo kan bieden aan bibliotheken.

Heb je een vraag?
Contacteer Nico Verplancke
Directeur meemoo
We halen de pagina op, even geduld...