Het Industriemuseum & het Huis van Alijn: digitale collectie, digitale strategie

In september 2018 werd het MIAT omgedoopt tot het Industriemuseum. Daar hoorde een nieuwe website en ook een nieuwe digitale strategie bij. De rebranding sloot aan bij een vernieuwde missie en visie en werd met een nieuwe hoofdtentoonstelling ‘Over mensen en machines’ op de wereld losgelaten.

Eind 2019 volgde Huis van Alijn met een nieuwe website die op dezelfde achterliggende architectuur gebouwd is. Beide museumwebsites maken beeld en geluid toegankelijk dat in het meemoo-archiefsysteem bewaard wordt. Digitaal strateeg Astrid, die naast digitale strategie en het beleid van digitale collecties ook projectmanagement op zich neemt, praatte ons eind 2018 bij over deze digitale ommezwaai.

Zo krijgt vandaag alles wat in huis gerealiseerd wordt, ook een online vertaalslag. Dat digitaal publiceren gaat verder dan enkel expo’s en activiteiten. Er is een parallel digitaal spoor dat inhoudelijk met de expo’s te maken heeft, maar niet noodzakelijk één op één matcht. Als het digitale volledig overeenstemt met de fysieke tentoonstellingen, waarom dan nog afzakken naar het museum?

Digitale strategie

“Online collectieontsluiting is meer dan de hele collectie digitaal naar buiten brengen. Er is bijvoorbeeld ook een grote vraag dit op een open manier te doen. Daarom werd voor het Industriemuseum en meteen ook voor het Huis van Alijn een digitale strategie opgesteld door iStoire Services, een bedrijf dat adviseert bij digitale veranderingstrajecten”, vertelde Astrid ons. De gedeelde infrastructuur achter de museumwebsites moest tegemoet komen aan de eisen van de musea naar kennisbeheer, kennisdeling en open data. De website was niet alleen een eerste stap, maar ook de ruggengraat van deze digitale strategie.

Op een museumwebsite komen heel wat zaken samen: praktische informatie, communicatie rond tentoonstellingen en ook collectieontsluiting. Met de nieuwe website beslissen het Industriemuseum en het Huis van Alijn zelf hoe ze die collectie gaan ontsluiten. Zo worden open hergebruik en open licenties mogelijk gemaakt en kunnen de musea ook online audio en video delen met hun publiek.

Dat zoveel zaken samen komen, betekent ook dat zowat iedereen uit het Industriemuseum op een zeker punt meewerkte aan het project. In een voortraject werd bekeken waar iedereen met de digitale strategie naartoe wou en welke sterktes, zwaktes, tools en systeemarchitectuur er al waren.

Astrid legt uit: “om een goede website op te zetten, beantwoorden we met de collega’s vragen als ‘wie zijn onze belangrijkste doelgroepen? Welke informatie hebben wij? Hoe ziet de collectie eruit?’ Eens deze vragen beantwoord waren, werd er uitbesteed voor één gedeeld websiteplatform voor de twee musea, dat door Code d’Or gebouwd werd en gehost wordt. Randoald Sabbe ging als extern grafisch ontwerper aan de slag voor het Huis van Alijn, Digipolis stond in voor ondersteuning bij de lancering en de juridische dienst werd betrokken. Logisch, want hun input is erg belangrijk als openheid zo’n belangrijke pijler is in de digitale strategie.” Het hele project werd in één jaar tijd tot een goed eind gebracht.

Hoe ondersteunden wij?

Ook meemoo speelt zijn rol in dit digitale verhaal. Zo digitaliseren we al een aantal jaar audiovisueel materiaal van beide musea. In het kader van de nieuwe digitale strategie ontstond het idee om niet alleen gedigitaliseerd audiovisueel materiaal te gaan ontsluiten, maar ook digitaal geboren materiaal. Dat is materiaal dat nieuw digitaal gepubliceerd is of al gedigitaliseerd door het Industriemuseum en het Huis van Alijn zelf, zoals digitale foto-opnames van museumobjecten.

De instroom van de digitale collecties van het Industriemuseum en het Huis van Alijn maakt deel uit van een reeks pilootprojecten die we sinds 2016 opzetten. Uit het project leerden we heel wat, zodat we intussen goedwerkende processen konden opzetten. Mede hierdoor konden we de opname van digitale collecties opschalen in 2019. In het kader van hun nieuwe digitale strategie, onderzochten we met beide musea ook hoe ze gebruik konden maken van de meemoo-API’s om hun digitaal geboren én gedigitaliseerde materiaal op een flexibele, automatische manier op hun platform te tonen.

Heb je een vraag?
Contacteer Matthias Priem
Manager Archivering
We halen de pagina op, even geduld...