Duiken in de machine: het bewaren van machinaal erfgoed

Audiovisuele signalen digitaliseren is één ding. Wat doen we echter met fysieke objecten waarvan het materiaal stilaan vergaat, maar waarvan we de vorm graag willen bewaren? ‘Duiken in de machine’ is een experimenteel onderzoek naar het gebruik van 3D-modellen, waarbij meemoo betrokken was.

Ons industrieel en agrarisch erfgoed bestaat onder meer uit grote, zware machines. Om die te bewaren is naast specifieke conserveringsomstandigheden ook heel wat ruimte nodig. Die is niet altijd voorhanden. Daarom onderzochten we samen met verschillende partners hoe moderne digitalisatietechnieken gebruikt kunnen worden om dit machinale erfgoed duurzaam te bewaren. 3D-modellen leggen niet alleen de buitenkant van de machines vast, maar kunnen ook de werking ervan visualiseren.

Zo kan 3D gebruikt worden voor het beheer, de bewaring en de ontsluiting ervan. De mogelijkheden werden bekeken aan de hand van drie testcases: de Vlaszwingelturbine van Vansteenkiste (Texture Kortrijk), de spinmachine Mule Jenny (MIAT Gent) en de Hopplukmachine Themilco (Hopmuseum Poperinge). Meemoo dacht vooral mee over de duurzame digitale bewaring van de 3D-bestanden en de juiste formaten hiervoor. Hiermee willen we organisaties een handleiding aanreiken voor 3D-digitalisering van industrieel en agrarisch erfgoed.

Dit is een project van erfgoedcel CO7, erfgoed zuidwest, Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed (ETWIE), Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG), Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa), Museum over Leie en Vlas (Texture), Museum over industrie, arbeid en textiel (MIAT Gent), en meemoo (toen nog PACKED en het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA))

Heb je een vraag?
Contacteer Matthias Priem
Manager Archivering
We halen de pagina op, even geduld...