Beeldopnames Vlaams Parlement op lange termijn veilig digitaal bewaard door VIAA

12 jan 2016

Het Vlaams Parlement zal zijn beeld- en geluidarchief in de toekomst laten bewaren door het Vlaams Instituut voor Archivering, VIAA. Zij hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het audiovisueel archief van het Vlaams Parlement zal daardoor op lange termijn duurzaam bewaard worden en op eenvoudige wijze ter beschikking gesteld worden van het publiek.

VIAA

Omdat veel oudere beeld- en geluidopnames in diverse Vlaamse instellingen en culturele organisaties dreigden verloren te gaan, richtte de Vlaamse Regering eind 2012 het Vlaams Instituut voor Archivering op. Bedoeling van dit instituut is de belangrijkste beeld- en geluidopnames van VRT en andere omroepen, overheidsdiensten, culturele instellingen, archiefdiensten, musea e.d. te digitaliseren, te bewaren en te ontsluiten voor het onderwijs, onderzoek of het brede publiek.

Samenwerkingsovereenkomst

Ook het Vlaams Parlement zal zijn beeld- en geluidsopnames in bewaring geven bij VIAA. VIAA verbindt er zich toe de beeld- en geluidsopnames van het Vlaams Parlement te digitaliseren, digitaal te bewaren en toegankelijk te houden. Bovendien zal VIAA ervoor zorgen dat de digitale bestanden ter beschikking staan van het onderwijs, onderzoek en het grote publiek.

De samenwerkingsovereenkomst loopt tot eind 2025 en wordt nadien automatisch telkens met 1 jaar verlengd indien geen van beide partijen de overeenkomst opzegt.

Complexiteit beheersen en kostprijs drukken

Een samenwerking met VIAA past voor de archiefdienst van het Vlaams Parlement binnen zijn strategie om de huidige en toekomstige uitdagingen van het digitaal archiveren aan te gaan. Omdat digitaal archiveren een meer en meer complexe activiteit is geworden, zal een samenwerking met VIAA dit proces vergemakkelijken en kan de toenemende kostprijs ervan gedrukt worden.

Meerwaarde voor de democratie

De samenwerking met VIAA stelt in het bijzonder de preservatie en het hergebruik op lange termijn van de beeldopnames van de plenaire vergaderingen en commissievergaderingen veilig. Op die manier kan het unieke audiovisuele archief van het Vlaams Parlement een tweede leven krijgen en blijven bijdragen tot de kennis en studie van onze democratische samenleving en het werk van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.

Contactpersonen:

Dirk Nuyts, persverantwoordelijke Vlaams Parlement

Nico Verplancke, directeur VIAA

We halen de pagina op, even geduld...