300 leerkrachten aan de slag met VRT beeldarchief

29 okt 2014

Deze week stelt VIAA zijn online onderwijsplatform open voor een 300-tal leerkrachten uit het leerplichtonderwijs. Leerkrachten kunnen op dit platform een relevante selectie van audiovisueel materiaal uit het VRT-archief doorzoeken, bekijken en opslaan in eigen collecties voor gebruik in de klas. Daarnaast kunnen zij zich ook laten inspireren door vooraf samengestelde dossiers en collecties. 

Daar waar leerkrachten tot nu toe aangewezen waren op een internationaal aanbod via schooltv.nl en YouTube voor de audiovisuele verrijking van hun lessen, biedt het VIAA onderwijsplatform eindelijk een duurzaam alternatief met een ruim en kwaliteitsvol aanbod van Vlaams audiovisueel materiaal geselecteerd door en voor leerkrachten uit het Vlaams leerplichtonderwijs. Informatie visueel presenteren en het gebruik van digitale leermiddelen zijn een duidelijke noodzaak in het onderwijs, zowel voor leerlingen als voor leerkrachten.

VIAA, of het Vlaams Instituut voor Archivering, kreeg van de Vlaamse overheid de opdracht om in samenwerking met partners uit de cultuur- en mediasector het audiovisueel materiaal in Vlaanderen te digitaliseren, te bewaren en te ontsluiten. Die opdracht onderstreept het belang van de valorisatie van het vele erfgoedmateriaal dat Vlaanderen rijk is. VIAA zet gefaseerd in op de ontsluiting van dit materiaal voor het onderwijs via een webplatform en verkent ook de samenwerking met de lerarenopleidingen, de educatieve uitgeverijen en Klascement. Daarnaast zet VIAA ook concrete stappen om dit materiaal voor het wetenschappelijk onderzoek en, waar mogelijk, ook voor het brede publiek te ontsluiten.

VIAA pakt de ontsluiting van het materiaal gefaseerd aan. Met een focus op het leerplichtonderwijs bouwt VIAA aan een relevant en kwalitatief hoogstaand aanbod voor de vakken wereldoriëntatie en muzische vorming voor de tweede en derde graad lager onderwijs, en voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappelijke vorming, project algemene vakken, natuurwetenschappen, Nederlands en STEM voor de eerste en tweede graad secundair onderwijs. Dit aanbod wordt in samenwerking met leerkrachten en onderwijsexperts ontwikkeld. Dankzij de steun van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming kan VIAA enkele gedetacheerde leerkrachten inzetten voor de inhoudelijke uitbouw van het platform op maat van de leerkracht.

Eind juni 2014 lanceerde VIAA een oproep voor leerkrachten binnen het leerplichtonderwijs die als pilootleerkracht het VIAA onderwijsplatform willen gebruiken in hun lessen en constructief willen meebouwen aan dit platform. Een 300-tal leerkrachten uit het lager en secundair onderwijs registreerden zich. Deze leerkrachten kunnen een aanbod van zo’n 2700 beeld- en audiofragmenten uit het VRT-archief doorzoeken, bekijken en ook zelf fragmenten en collecties aanmaken. In de nabije toekomst zal dit aanbod uitgebreid worden naar archiefmateriaal van regionale omroepen, musea en archieven. In 2015-2016 en de daarop volgende schooljaren zal het platform geleidelijk aan uitgebreid worden naar meer scholen en naar meer vakken en leeftijdsgroepen in het leerplichtonderwijs.

Gedelegeerd bestuurder a.i. VRT, Willy Wijnants:

De VRT beschikt over een zeer rijk en kostbaar archief en wil dit toegankelijk maken voor onderwijs en onderzoek via het VIAA. De samenwerking met het VIAA is van groot belang om het oude VRT-materiaal te vrijwaren voor de toekomst en op die manier het archief digitaal ter beschikking te kunnen stellen van het onderwijs.”

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits:

Het gebruik van audiovisueel materiaal wordt alsmaar belangrijker in onze maatschappij en ook in het onderwijs. Het maakt leren aantrekkelijker, visueel sterker en tastbaarder. Met het online onderwijsplatform van VIAA wordt de drempel naar het gebruik van digitaal materiaal in de klas verlaagd. Het is heel positief dat dit project er gekomen is in nauwe samenwerking met leerkrachten. Ik ben er ook van overtuigd dat dit platform zich in de toekomst nog verder zal verspreiden in de lessen."

We halen de pagina op, even geduld...