Digitaal geboren materiaal

Looptijd

augustus 2019 - ...

Regionaal gepubliceerd, centraal bewaard: Focus-WTV, RTV en Bruzz

Regionale omroepen brengen nieuws en nieuwtjes uit de eigen regio tot in de huiskamer. Daarbij produceren ze iedere dag nieuw beeldmateriaal. Omdat hun focus op de dagelijkse productie van nieuw beeldmateriaal ligt, kunnen wij hen helpen bij de veilige en duurzame bewaring ervan. Samen met enkele omroepen bekeken we hoe we hun digitale collectie in het meemoo-archiefsysteem kunnen laten instromen. Na een eerste pilootproject met Focus-WTV stapten ook RTV en Bruzz mee aan boord.

Waarom kiezen regionale omroepen ervoor om hun beeldmateriaal digitaal bij meemoo te bewaren? Allereerst digitaliseerde meemoo al eerder materiaal van BRUZZ en RTV. Als contentpartner kennen ze onze manier van werken dus al. Bovendien hebben ze ook voor hun digitale collectie nood aan veilige, redundante opslag van waaruit ze efficiënt kunnen werken. Vaak hebben ze zelf servers in hun gebouwen staan met één kopie van het materiaal, maar als daar iets gebeurt (zeg maar een brand) dan is het hele archief verloren.

Daarom wordt archiefmateriaal bij meemoo op drie plaatsen bewaard. Zelf die redundantie inbouwen in een systeem is prijzig en niet evident. Doordat wij op grote schaal werken, kunnen we dit kostenefficiënt oplossen. Sinds begin 2019 schalen wij de instroom van digitale collecties op en kunnen meer organisaties ook hun digitale collecties veilig en duurzaam bij ons bewaren. Door in verschillende golven te werken, willen we deze dienstverlening gefaseerd uitrollen naar al onze content partners.

Pilootproject Focus-WTV

Focus-WTV was de eerste regionale omroep wiens digitale beeldmateriaal we konden laten instromen in het meemoo-archiefsysteem. Pilootprojecten zijn altijd een beetje zoeken en dat was hier niet anders. Zowel intern als tussen meemoo en Focus-WTV moesten enkele zaken uitgeklaard worden. Zo moest de workflow van journalisten en monteurs herbekeken en vereenvoudigd worden. Deze instroom was één van de eerste in het type continue instroom, wat betekent dat er dagelijks nieuw materiaal van Focus-WTV in het meemoo-archief wordt opgeslagen.

Bovenop deze dagelijkse instroom van nieuw geproduceerd materiaal, wordt ook reeds bestaand digitaal archiefmateriaal bij Focus-WTV overgezet naar het meemoo-archiefsysteem. Analoog materiaal werd sinds 2007 naar XDCAM-cassettes gedigitaliseerd en vanaf juli 2017 rechtstreeks opgeladen naar het meemoo-archiefsysteem. Hiervoor zet een toegewijd team van vrijwilligers zich op regelmatige basis in. “Het is veel werk, maar gelukkig amuseren ze zich”, aldus Tom Vandepitte, verantwoordelijke IT en multimedia bij Focus-WTV. “Dat het hele proces bij ons iets omslachtiger verliep, zorgt ervoor dat andere regionale omroepen nu enkele valkuilen kunnen vermijden en hun beeldmateriaal vlot kan instromen.” Doordat de beelden vandaag in de videoplayer bekeken kunnen worden, kunnen journalisten veel gerichter zoeken naar het gewenste videobeeld. Een duidelijke efficiëntiewinst, volgens Tom.

Golf 1: RTV en Bruzz

Nadat we met Focus-WTV het pad geëffend hadden, dienden zich nog twee regionale omroepen aan met een digitale collectie: RTV en Bruzz. Allebei hadden ze nood aan een performant en gebruiksvriendelijk digitaal systeem. Bovendien trokken de mogelijkheden voor verdere ontsluiting hen aan bij de meemoo-werking. Door hun collectie bij meemoo te bewaren, kan deze ook gebruikt worden in de klas via Het Archief voor Onderwijs en kunnen andere contentpartners van meemoo het materiaal bekijken op Catalogus Pro.

Beide omroepen stappen in een project continue instroom. De keuze voor dit type project betekende dat er bijkomende richtlijnen zijn voor de meegestuurde metadata. Na een analyse samen met meemoo, kon RTV met heldere documentatie naar zijn externe IT-partner stappen. “Onze digitale collectie laten instromen bij meemoo was een logische stap op de weg die we aan het bewandelen waren,” zegt Farid Khetouta (Algemeen Directeur RTV vzw). “Op termijn bekijken we of we onze eigen archiefsoftware kunnen afbouwen en rechtstreeks in het meemoo-archiefsysteem op zoek kunnen gaan naar ons materiaal om in reportages te gebruiken.”

Ook Bruzz werkte met een externe partner om de link tussen de eigen systemen en die van meemoo te bewerkstelligen. Na een moeizame start doordat de link tussen die systemen niet zo vanzelfsprekend bleek, is de instroom dankzij ondersteuning van partner Videohouse en van meemoo sinds eind maart actief. In het kader van een Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek werd ook het materiaal van Bruzz al een eerste keer doorzocht door twee docenten lager onderwijs, die heel wat bruikbaar materiaal vonden. “Bruzz produceert niet alleen nieuws. Er is ook heel wat materiaal te vinden over Brussel zelf,” bevestigt Robert Esselinckx (Directeur Productiemiddelen & Faciliteiten).

Heb je een vraag?
Contacteer Matthias Priem
Manager Archivering
We halen de pagina op, even geduld...