Digitaal archiveren Metadata Onderzoek

Looptijd

januari 2013 - december 2014

Haalbaarheidsstudie unified thesaurus

Samen met MiX en spelers uit de erfgoed en cultuursector heeft meemoo een haalbaarheidsstudie uitgevoerd omtrent thesauri. Meemoo archiveert immers materiaal van verscheidene organisaties uit beide sectoren, en wil dit materiaal uniform en vlot doorzoekbaar maken. Annotatie is hierin cruciaal.

Bij annotatie vormen vaste, gestructureerde labels uit thesauri de ankers. Een gelijkaardige nood bestaat binnen de mediasector: ook hier moet het materiaal zo uniform mogelijk geannoteerd worden, om nieuwe producten op basis van dit materiaal aan te kunnen maken, doorzoekbaarheid te garanderen, e.d.

De studie leverde voor de deelnemers een aantal belangrijke inzichten op omtrent de verschillende aspecten van thesauri. Het eindrapport van het hele project schetst de grote lijnen en bevindingen.

Daarnaast wordt ook een overzicht geboden van de huidige stand van zaken omtrent tekstuele informatie-extractie.

Tot slot wordt een inhoudelijk en technisch framework geschetst voor de implementatie van een gemeenschappelijke thesaurus.

Een gemeenschappelijke thesaurus zal inhoudelijk opgedeeld moeten worden, waarbij bepaalde zaken relatief eenvoudig zijn (personen, locaties) en andere een grotere uitdaging vormen (categorieƫn, topics). In alle geval moeten niche thesauri voor specifiek gebruik blijven bestaan. Lees meer hierover in de Unified Thesaurus feasibility study.

Meemoo neemt de opgedane kennis mee in de implementatie van een toepassing om de thesaurus te beheren. Deze toepassing zal termen leveren voor annotatie binnen het archiefsysteem. Deze termen worden op hun beurt gebruikt om meerwaarde te leveren bij de ontsluiting van het digitaal materiaal.

In samenwerking met de mediabedrijven Vlaamse Nieuwsmedia, Sanoma, Corelio, Concentra / Icotel NV, WTV & FocusTV, Roularta, De Persgroep, VRT Archief, VRT O&I en De Vijver Media, de onderzoeksgroepen IBCN, MMLab, ITEC, MiX en organisaties uit de erfgoed- en archiefsector waaronder Faro, PACKED vzw, Argos, ADVN, Amsab en Move.

Heb je een vraag?
Contacteer Matthias Priem
Manager Archivering
We halen de pagina op, even geduld...