VIAA digitaliseert en ontsluit VRT archief

7 okt 2013

VIAA en de VRT hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de basis wordt gelegd  voor een langetermijnoplossing voor het archief van de VRT. VIAA zal dit archief verder digitaliseren en archiveren, en het materiaal ook toegankelijk maken voor onderwijs en onderzoek en via openbare bibliotheken.

VIAA werd op 21 december 2012 opgericht door de Vlaamse Regering met de bedoeling om een inhaalbeweging te realiseren op het vlak van het digitaliseren en digitaal bewaren van ons audiovisueel erfgoed, dat dreigt verloren te gaan. De beheersovereenkomst van de VRT voorzag dat de openbare omroep de digitalisering van haar archief zelf moest opnemen tot einde 2013. De afgelopen jaren werden door de VRT op dit vlak dan ook al belangrijke inspanningen geleverd. Vanaf 2014 moest er een nieuwe oplossing komen, waarbij expliciet naar VIAA werd gekeken. Die oplossing is er dus nu.

Nadat de raden van bestuur van de VRT en vzw Waalse Krook (het strategisch adviesorgaan van VIAA) de overeenkomst hadden goedgekeurd, nam de Vlaamse Regering op 4 oktober 2013, op initiatief van de Vlaamse Minister Ingrid Lieten (Media en Innovatie), akte van de samenwerkingsovereenkomst tussen VIAA en VRT. De overeenkomst legt de principes vast die moeten toelaten dat  het audiovisueel erfgoed van de VRT, dat tot ons collectief geheugen behoort, toegankelijk wordt en blijft voor deze en volgende generaties.

Naast het historisch archief, worden er ook basisafspraken gemaakt over de bewaring en het toegankelijk maken van nieuw geproduceerd materiaal. De openbare omroep blijft wel eigenaar van haar archief.

© VRT Deredactie.be

Er ligt nog meer de 500.000 uur niet gedigitaliseerd materiaal in Vlaamse archieven in de media- en erfgoedsector. VIAA wil door een gezamenlijke aanpak dit materiaal kost-efficiënt en duurzaam digitaliseren, bewaren en toegankelijk maken. De VRT zal daarbij haar expertise op het vlak van audiovisuele archivering ook ten dienste stellen van de brede media- en erfgoedsector.

Vlaams minister van Media en Innovatie, Ingrid Lieten: 

Een mogelijke samenwerking tussen VIAA en de VRT werd al vooropgesteld in de beheersovereenkomst met de VRT. De maatschappelijke valorisatie  van het VRT-archief is voor mij steevast één van de belangrijkste drijfveren geweest om mij achter deze samenwerking te scharen. Het VRT-archief bevat een schat aan informatie en gedeelde herinneringen. Het is fantastisch dat we die culturele rijkdom kunnen toegankelijk maken voor de samenleving en veilig stellen voor de toekomst.”

Voorzitter Raad van Bestuur van de  VRT, Luc Van den Brande: 

De VRT heeft een van de rijkste audiovisuele archieven van Vlaanderen. Dat dit nu verder gedigitaliseerd, ontsloten en beschikbaar gesteld kan worden ten dienste van de gemeenschap, is een belangrijke stap vooruit. Het past bij zijn opdracht dat de openbare omroep hier ten volle aan meewerkt en er mee richting en sturing aan geeft.”

Heb je een vraag?
Contacteer Nico Verplancke
Directeur meemoo
We halen de pagina op, even geduld...