Onafhankelijk lid in de raad van bestuur van meemoo

Deadline voor solliciteren: 10-02-2023

Onafhankelijk lid in de raad van bestuur van meemoo

Meemoo zoekt een enthousiaste en gedreven bestuurder (m/v/x) om zijn raad van bestuur te versterken. Open oproep tot kandidaatstelling.

Samen met organisaties in cultuur, media en overheid zet meemoo de schouders onder de zorg voor en het gebruik van hun (digitaal) archief. Zo brengt meemoo het verleden tot leven en maakt het klaar voor morgen, stelt het digitaal veilig en maakt het toegankelijk en bruikbaar. Concreet digitaliseert en archiveert meemoo Vlaams (audiovisueel) materiaal voor meer dan 160 organisaties. Op hetarchief.be doorzoek je beschrijvingen van meer dan 1 miljoen audiovisuele items van deze partners en op artinflanders.be download je foto’s van kunstwerken uit Vlaamse collecties in hoge kwaliteit. Leerkrachten, leerkrachten in opleiding en leerlingen secundair kunnen terecht op Het Archief voor Onderwijs, waar ze audio-en videomateriaal vinden om te gebruiken in de klas. Meemoo ondersteunt ook organisaties en kunstenaars met raad en daad, bijvoorbeeld via kennisplatformen zoals CEST en TRACKS, door samen te werken in projecten en door meer dan 300 praktijkvragen per jaar te beantwoorden.

Conform zijn statuten wil meemoo de raad van bestuur uitbreiden met een onafhankelijk bestuurder.

OPDRACHTEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur bestaat in totaal uit twaalf leden, waaronder vier leden op voordracht van de Vlaamse Regering, twee leden op voordracht van VRT, vier onafhankelijke leden, en twee vertegenwoordigers van de contentpartners van meemoo. Daarnaast wonen de directeur en het managementteam standaard de bestuursvergaderingen bij.

De raad van bestuur is het orgaan dat, in nauwe samenwerking met de directie, het algemeen beleid en de strategie van meemoo bepaalt. De raad neemt alle maatregelen die nodig zijn om de missie van de organisatie te realiseren, de continuïteit van de organisatie te garanderen en de subsidieovereenkomsten met de Vlaamse overheid uit te voeren. De raad van bestuur vergaderde in de afgelopen jaren minimaal zes keer per boekjaar.

PROFIEL

Meemoo wenst zijn raad van bestuur inhoudelijk te versterken met expertise die complementair is aan de kennis en ervaring van de andere leden. Daarom dienen kandidaten aan te tonen dat ze deskundig zijn in het volgende domein:

Financiën en zakelijk beheer: Je bent beslagen als bestuurder en/of je bent actief (geweest) in een directiefunctie waarbij zakelijk beheer een deel van je opdracht was. Je hebt aantoonbare ervaring in het lezen en interpreteren van de budgetten en  boekhouding van organisaties, in het bijzonder van vzw's. Je weet zakelijke risico’s in te schatten en je hebt expertise in het meedenken rond meerjarenplannen. Ervaring met overheidssubsidies is een meerwaarde. 

Aanvullend zijn de volgende zaken pluspunten:

  • een brede kennis van het cultuurveld (en zijn beleidsaspecten) en/of de mediasector;

  • ervaring in digitale innovatie en dienstverlening;

  • expertise in het ontsluiten van archieven met maatschappelijk relevante waarde.

VOORWAARDEN

  • Enthousiast zijn over de missie en opdracht van meemoo en bereid zijn om constructief mee te bouwen aan een nog jonge, innovatieve organisatie.

  • Bereid zijn om voldoende tijd te investeren in het mandaat van bestuurder, aanwezig te zijn op de vergaderingen van de raad van bestuur en deze vergaderingen degelijk voor te bereiden. De vergaderingen gaan door te Gent, bij meemoo.

  • De leden krijgen een onkostenvergoeding voor effectief bijgewoonde vergaderingen. Ze worden ook gedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

ONAFHANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN

Door een ondertekende ‘verklaring op eer’ bevestigen de kandidaten te beantwoorden aan de onafhankelijkheidscriteria en de onverenigbaarheden zoals bepaald door de raad van bestuur en in de statuten (zie verder voor een volledige lijst).

SELECTIE

Rekening houdend met het profiel, de toepasselijke onafhankelijkheidsvoorwaarden, de relevante ervaring en de motivatie zal een selectiecomité binnen de raad van bestuur een eerste selectie maken van maximum vier kandidaten. Deze kandidaten zullen vervolgens uitgenodigd worden voor een persoonlijk gesprek. Op basis van deze gesprekken zal het selectiecomité verslag uitbrengen en zal de raad van bestuur een shortlist van twee kandidaten voorbereiden. Uit deze shortlist wordt vervolgens door de algemene vergadering een bestuurder geselecteerd, op basis van kwaliteiten en vaardigheden. Bij de selectie wordt rekening gehouden met de onderlinge complementariteit tussen bestuurders, de hogervermelde gevraagde expertise en de globale genderverhouding en diversiteit in de raad.

Verwacht wordt dat de procedure op 27 april 2023 afgerond zal zijn.

SOLLICITEREN?

Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je cv, een ondertekende verklaring op eer dat je voldoet aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden en een begeleidende motivatiebrief naar de voorzitter van de raad van bestuur, de heer Diederik Pauwelyn (e-mail: diederik.pauwelyn@meemoo.be). Jouw kandidatuur moet ons uiterlijk op 10 februari 2023 bereiken. Heb je vragen over de procedure, dan kan je contact opnemen met Nico Verplancke, directeur van meemoo (e-mail: nico.verplancke@meemoo.be).

Heb je een vraag?
Contacteer Nico Verplancke
Directeur meemoo