IIIF-conferentie Göttingen 2019

  • Verslag

Van 24 tot 28 juni 2019 nam meemoo-collega Nastasia Vanderperren samen met 240 andere geïnteresseerden uit 24 verschillende landen deel aan de IIIF-conferentie in Göttingen. IIIF is een raamwerk, bestaande uit een groep van API’s, uitgetekend door universiteitsbibliotheken, erfgoedinstellingen, musea en softwarebedrijven om beelden via het web toegankelijk en uitwisselbaar te maken. In dit verslag lees je over enkele hoogtepunten en belangrijke take-aways.

IIIF-viewer Mirador 3

Er vonden twee hands-on workshops over Mirador 3 plaats. Mirador is een IIIF-viewer die vooral voor onderzoek gebruikt wordt en waarin het mogelijk is om verschillende IIIF-beelden met elkaar te vergelijken, op beelden in te zoomen en ze te roteren. Je kan ook annotaties toevoegen of bekijken. Mirador ondersteunt meertaligheid, waardoor de metadata van een IIIF-beeld in verschillende talen geraadpleegd kunnen worden. Mirador 3 is een nieuwe versie met een helderder design waarbij rekening gehouden werd met de noden van gebruikers. Je kan ook de slides consulteren.

Spelen met de lay-out van Mirador tijdens de technische workshop

Mirador is erg aanpasbaar: zo leerden deelnemers in een technische hands-on workshop hoe ze de lay-out kunnen aanpassen en plugins kunnen schrijven om nieuwe functionaliteiten toe te voegen. Meemoo vertaalde die dag Mirador naar het Nederlands, zodat de viewer ook in die taal gebruikt kan worden.

De nieuwe versie van Mirador kan uitgetest worden op de demowebsite.

Audio en video

In het najaar van 2019 werd versie 3 van de IIIF Image API en Presentation API officieel uitgebracht. Deze versie ondersteunt audio en video (AV) waardoor het mogelijk wordt om ook video en audio via IIIF te ontsluiten, en evengoed om video, audio, tekst en afbeeldingen te combineren in één IIIF-object.

Scott Renton van de University of Edinburgh toonde die nieuwe mogelijkheden voor storytelling mooi in zijn presentatie. Hij eindigde zijn betoog met een bijzonder IIIF-manifest: een bestand in JSON-formaat waarin de weergave, structuur en beschrijvende metadata van een werk opgenomen zijn en dat door een IIIF-compatibele viewer weergegeven kan worden. Dit manifest vertelde over de wedstrijd van Schotland tegen Nederland op het WK Voetbal van 1978 in Argentinië dat, volgens de presentator, eindigde in een nationale tragedie. Een mooi voorbeeld van een combinatie van video, audio, tekst en afbeeldingen in één IIIF-manifest.

Een ander gebruik van de IIIF Presentation API v3 dat voorgesteld werd, is de Timeliner. Deze tool, ontwikkeld voor Indiana University, wordt gebruikt voor muziekonderwijs en -onderzoek. Muziek kan er visueel geanalyseerd en gevisualiseerd worden via IIIF. De presentatie over Timeliner kan je hier consulteren.

3D

Verder is er een groep binnen IIIF die 3D, net zoals AV, wil integreren in de API’s. Momenteel bestaat er immers nog geen standaard voor het ontsluiten van 3D-objecten. De 3D community group wil dat graag realiseren via IIIF. Het Smithsonian heeft enkele mooie voorbeelden om storytelling en 3D te gebruiken. Ben je zelf bezig met 3D? Sluit je dan aan bij de 3D community group.

Collegagroepen

Een aantal presentaties beklemtoonden het belang van lokale communities om IIIF te verspreiden. IIIF begint in verschillende landen de standaard te worden voor het ontsluiten van beelden van erfgoedinstellingen, o.a. in Italië en Zwitserland. Zij benadrukten het belang van lokale communities hierbij.

Tot slot

Er werden ook verschillende Belgische projecten op de conferentie voorgesteld. Een daarvan is MMMONK, waarin ook meemoo partner is. MMMONK is een project van de Openbare Bibliotheek Brugge, de Universiteitsbibliotheek Gent, het Grootseminarie Brugge en het Bisdom Gent dat de digitale beelden van 734 middeleeuwse manuscripten van de abdijen van Ten Duinen, Ter Doest, Sint-Baafs en Sint-Pieters wil samenbrengen en ontsluiten in een virtuele bibliotheek.

Ze maken gebruik van IIIF om de beelden, die verspreid bewaard worden, samen te brengen. In het project werd ook een draaiboek ontwikkeld dat kan worden ingezet door andere Vlaamse erfgoedbibliotheken.

Interesse in meer? Alle presentaties kan je hier terugvinden. De showcase werd gefilmd en is beschikbaar op YouTube.

We halen de pagina op, even geduld...