Eindrapport digitalisering openspoelvideo (digitaliseringsproject 2)

  • Rapport

In dit rapport blikken we terug op de digitalisering van de openspoelvideo. In juli 2015 werd de digitalisering van deze drager, onderdeel van meemoo's tweede digitaliseringsproject, afgerond.