Publicaties

Hier verzamelen we verschillende publicaties die je verder kunnen helpen in je digitale archiefpraktijk. Je vindt hier rapporten, verslagen, aanbestedingsdossiers en techblogs van meemoo.
Titel Publicatiedatum Type Categorieën

De 3D-digitalisering van erfgoedobjecten: hoe ga je aan de slag?

24/4/2023 Techblog Digitaliseren

Vlaams filmerfgoed in kaart

27/10/2022 Whitepaper Digitaliseren

Eindrapport digitaliseringsproject SIRDUKE

11/7/2022 Rapport Digitaliseren Digitaal archiveren Toegang & hergebruik

Eindrapport digitalisering kwartduim audiotapes (digitaliseringsproject 1)

8/4/2022 Rapport Digitaliseren

Digitalisering versus digitale migratie

5/4/2022 Techblog Digitaliseren Digitaal geboren materiaal

Aanbestedingsdossiers GIVE-Topstukkenproject

2022 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossier GIVE-krantenproject Primeur

2022 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossier GIVE-glasplatenproject

2022 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Aanbestedingsdossier nitraatfilm

2022 Aanbestedingsdossier Digitaliseren

Loketvragen uitgespit: wat zijn ze, wie stelt ze en waarover gaan ze?

30/11/2021 Rapport Waarderen & selecteren Digitaliseren Digitaal geboren materiaal Digitaal archiveren Toegang & hergebruik Linked (open) data Rechten & privacy Digitale strategie Metadata

Beheer je digitale collectie met meemoo-tools

4/2021 Verslag Digitaliseren Digitaal geboren materiaal Toegang & hergebruik Linked (open) data Digitale strategie Metadata

Rapport: fase 2 van ons foto-onderzoek

1/2021 Rapport Digitaliseren

Zelf aan de slag met onze expertisetools

16/11/2020 Verslag Digitaliseren Digitaal geboren materiaal Toegang & hergebruik Linked (open) data Digitale strategie Metadata

Fase 1 van ons foto-onderzoek: het rapport samengevat

6/2020 Rapport Digitaliseren

Collegagroep Digitalisering van periodieken

3/2020 Verslag Digitaliseren
Hoewel musea en erfgoedorganisaties momenteel al volop hun analoge collectie aan het digitaliseren zijn, is het creëren van digitale 3D-modellen van collectiestukken nog een vrij onontgonnen terrein. Dankzij het GIVE-Topstukkenproject kregen we de kans om een groot aantal sculpturen die als topstuk erkend zijn, te digitaliseren in 3D. In deze techblog gaan we dieper in op een mogelijke werkwijze en praktisch stappenplan, gebaseerd op onze concrete ervaring uit dit eerste project. Hierin staan praktische haalbaarheid, duurzame archivering en een zo ruim mogelijke (her)bruikbaarheid van de digitale kopieën voorop.
27/10/2022
  • Whitepaper

Vlaams filmerfgoed in kaart

Een tussentijdse balans van sectoroverschrijdende filmregistratie. Reportages, documentaires, reisverslagen, amateurfilms… Het zijn waarschijnlijk niet de eerste zaken waar je aan denkt als je ‘film’ hoort. Toch maakt dit type film, net zo goed als bioscoopfilms, onderdeel uit van ons collectieve geheugen. Om het culturele filmerfgoed bewaard in archieven, musea, erfgoedbibliotheken, kunstenorganisaties en overheidsinstellingen te redden, is een overkoepelend registratietraject opzetten en daarvoor het juiste partnerschap aangaan, van uitzonderlijk belang.
In dit rapport blikken we terug op SIRDUKE, het project waarin beschadigde lakplaten optisch gedigitaliseerd werden. Voor dit project, dat liep van november 2020 tot oktober 2021, bundelden we de krachten met Gecko, VRT en INA. 
In dit rapport blikken we terug op de digitalisering van de kwartduim audiotapes. Deze digitalisering liep tot juli 2019 en maakte deel uit van meemoo’s eerste digitaliseringsproject.
Op het eerste zicht is het onderscheid tussen analoog en digitaal voor de hand liggend, maar in de praktijk is dat niet altijd het geval. De term 'digitalisering' dekt bijgevolg niet altijd de lading en wordt wel vaker verkeerd gebruikt. In deze techblog scheppen we duidelijkheid over de terminologie door een duikje te nemen in de geschiedenis.
Deze aanbestedingsdossiers hebben betrekking op de digitalisering van topstukken in het kader van het GIVE-Topstukkenproject. We lanceerden deze aanbestedingen in 2022.
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van kranten in het kader van het GIVE-krantenproject Primeur (in samenwerking met VEB).
Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van glasplaten in het kader van het GIVE-glasplatenproject. We lanceerden deze aanbesteding in 2022 en gunden het project aan GMS.
2022
  • Aanbestedingsdossier

Aanbestedingsdossier nitraatfilm

Dit aanbestedingsdossier heeft betrekking op de digitalisering van nitraatfilm. We lanceerden deze aanbesteding in 2022 en gunden het project aan het Britse R3store Studios.
Ieder jaar vallen er meer loketvragen in onze virtuele postbus. In 2020 ontvingen we zelfs bijna 300 adviesvragen van meer dan 150 vraagstellers. Wie er zoal bij ons aanklopt, welke vragen ze hebben en hoe deze vraagstellers onze dienstverlening ervaren? We doen het van a tot z voor je uit de doeken.
Op donderdag 25 maart organiseerde meemoo voor de derde maal een coachingdag tools. Verschillende medewerkers van team expertise hielden hun agenda vrij om erfgoedwerkers te begeleiden bij het gebruik van tools die je vooruithelpen bij het beheer van digitaal erfgoed. Op het menu stonden zowel tools die meemoo zelf ontwikkelde als gratis opensourcetools van derden die een rol vervullen in de cruciale (deel)processen in een digitale collectiewerking.
In 2019 startten we het onderzoek naar hoe een massadigitaliseringstraject van analoge fotocollecties er voor meemoo eventueel zou kunnen uitzien, in functie van de noden in de cultuur-, media- en overheidssector. Na een terreinverkenning onderzochten we ook de randvoorwaarden en haalbaarheid voor de digitalisering en archivering van Vlaamse fotocollecties. Dit resulteerde in 10 concrete voorstellen.
Bij meemoo zijn we trots op onze goedgevulde toolbox waarmee we jou en je werking kunnen ondersteunen. Om organisaties op weg te helpen met specifieke tools, organiseerden we op 22 oktober 2020 een eerste coachingdag. De expertisetools DPF Manager, CultURIze en de Zelfevaluatietool Digitale Maturiteit stonden centraal.
Kunnen we onze contentpartners met fotomateriaal ondersteunen en hoe kunnen we dit aanpakken? In maart 2019 vatten we het eerste deel van een verkennende studie aan rond de massadigitalisering van fotocollecties. De eerste resultaten kan je nu nalezen.
Op 14 februari 2020 kwamen 25 collega’s uit de sector samen om ideeën en ervaringen uit te wisselen over de digitalisering van kranten en tijdschriften.

Zoeken op CEST

Op projectcest.be vind je hoe je standaarden kan gebruiken bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van je digitale erfgoedcollecties.

Zoeken op TRACKS

Op projecttracks.be vind je hoe je als kunstenaar of kunstenorganisatie met tools en richtlijnen aan archief- en collectiezorg kan doen.