Gerelateerde events


Gerelateerde publicaties


IIIF-beeldinfrastructuur koppelen aan de Datahub van VKC

Sinds 2016 werken de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) en meemoo (toen nog PACKED) samen aan de creatie van een gemeenschappelijke datahub voor (kunst)musea. Vanaf het najaar van 2018 ontwikkelden we samen met VKC, het Rijksmuseum en andere organisaties een proefopstelling van een IIIF-beeldinfrastructuur, die gedigitaliseerde beelden en de daarbij horende metadata op het web toegankelijk maakt voor hergebruik.

Wat is IIIF?

IIIF is een raamwerk, bestaande uit een groep van API’s, uitgetekend door universiteitsbibliotheken, erfgoedinstellingen, musea en softwarebedrijven om beelden via het web toegankelijk en uitwisselbaar te maken. Verschillende cultureelerfgoedinstellingen implementeerden IIIF voor de ontsluiting van hun collecties, en er wordt volop geëxperimenteerd met het hergebruik van beelden via IIIF.
Lees meer op CEST >

Beelden en metadata online toegankelijk maken

Met de ontwikkeling van de datahub en de creatie van de IIIF-proefopstelling willen we een flexibel en open informatiesysteem uitwerken. De datahub maakt data afkomstig uit collectiebeheersystemen van de verschillende aangesloten musea herbruikbaar via het web. Het doel van de IIIF-toepassing is om gedigitaliseerde beelden en de daarbij horende metadata via een aantal online services op het web toegankelijk maken. Zo kunnen hergebruikers dit materiaal makkelijk inzetten in hun eigen toepassingen zoals websites van musea, visualisaties in de publieke ruimte, mobiele applicaties of materiaaltechnisch onderzoek. De meest actuele en beschikbare content wordt steeds op een kosten- en tijdsefficiënte manier ter beschikking gesteld.

Verkenning

Samen met VKC verkenden we verschillende technische componenten voor de bouw van de IIIF-infrastructuur. Bij de selectie van de componenten werd ook rekening gehouden met de bestaande infrastructuur van VKC. In de eerste fase van het project, van 2018 tot 2019, werden onderstaande acties uitgevoerd:

  • De verkenning van verschillende IIIF-beeldservercomponenten in de internationale academische en erfgoedwereld en de selectie van de meest bruikbare component in functie van de hierna genoemde compilatie;

  • De compilatie van dergelijke IIIF-componenten in een proefopstelling van een beeldinfrastructuur, complementair met de arthub;

  • De koppeling, in een proefopstelling, van dergelijke IIIF-beeldinfrastructuur aan de VKC-datahub;

  • Een beknopte analyse van de koppeling met de onderbouw;

  • De publicatie van de technische informatie van deze proefopstelling op Github en de bekendmaking ervan op relevante nationale en internationale fora;

  • Tegelijk het voorbereiden van de musea en andere beeldenleveranciers op de noodzakelijke IIIF-metadata.

Schema van de gekozen componenten voor de IIIF-proefopstelling, meemoo CC BY-SA
Schema van de gekozen componenten voor de IIIF-proefopstelling, meemoo CC BY-SA

Selectie van componenten

In het voorjaar van 2019 zetten we samen met de VKC, artinflanders.be en andere beeldpartners de eerste stappen naar een vlotte, efficiënte en geautomatiseerde ontsluiting van beeldmateriaal in de tweede fase van dit project. Daarbij houden we rekening met de (technische) aanbevelingen (de zogenaamde modelarchitectuur) uit de Blauwdruk gedistribueerd beeldbeheer die we eerder opstelden.

Centraal in deze tweede fase staat de implementatie van de IIIF-specificaties in online services. Deze open specificaties laten toe om de interacties tussen eindconsument, de toepassing waarin beelden worden gevisualiseerd, en de communicatie met de onderliggende online services te standaardiseren en te automatiseren. Verschillende technische componenten werden verkend voor de bouw van de IIIF-infrastructuur. De keuze van de componenten moet het eenvoudig maken om de beeldinfrastructuur ook in de toekomst te beheren.

  • Als ingestcomponent kozen we ResourceSpace, een software die al door een aantal partners van VKC gebruikt wordt voor de ontsluiting van hun beelden. ResourceSpace is een DAM-systeem (beeldbeheersysteem) waarmee de beelden opgenomen kunnen worden in de proefopstellingen en waarin vervolgens de metadata uit de Datahub gekoppeld kunnen worden aan de beelden.

  • Als IIIF-beeldenserver kozen we Cantaloupe, omwille van de mogelijkheid om de metadata die ingebed wordt in de beelden te behouden in de kopieën van de afgeleiden. Via Cantaloupe zullen de beelden uitwisselbaar zijn via de IIIF Image API.

  • Er werd een Imagehub ontwikkeld om de beelden en hun metadata via de IIIF Presentation API te ontsluiten (via IIIF-manifests). Deze webapplicatie wordt gemaakt in hetzelfde framework waarmee de Datahub ontwikkeld werd (PHP/Symfony).

  • De IIIF-manifests zelf zullen getoond worden in de Universal Viewer. Dit is een beeldenviewer die IIIF-manifests kan weergeven.

Samen vormden deze componenten de IIIF-proefopstelling. Testen gebeurde met tweehonderd beelden uit de collecties van de partnermusea van de VKC. De aangepaste versie van de Arthub ontsluit nu beelden via de Universal Viewer door een koppeling met de Imagehub.

Heb je een vraag?
Contacteer Nastasia Vanderperren
Medewerker Expertise