Digitale Architectuur Traject Archiefbank Vlaanderen (DATA)

Archiefbank Vlaanderen is op een missie om de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van hun platform te vergroten. Hiervoor stonden we hen al bij in een betaald adviesproject en nu ondersteunen we hen bij de uitvoering van een aantal van de voorziene acties binnen het DATA-project. Daarbij speelt linked open data een belangrijke rol. We ondersteunen hen bij de uitrol van een state-of-the-art infrastructuur met API’s voor de presentatie, uitwisseling en hergebruik van gegevens, zodat Archiefbank het linkedopendatatijdperk kan binnentreden.

Uitdaging

De digitale ontwikkeling pakt alles en iedereen in snelheid. Ook in de erfgoedsector zijn digitale technologieën gemeengoed geworden en trachten organisaties tegemoet te komen aan de hoge verwachtingen van het doelpubliek hieromtrent. Die evolutie heeft een impact op de werking van Archiefbank Vlaanderen als het portaal voor private archieven.

Om die digitale uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, diende Archiefbank Vlaanderen in het voorjaar van 2020 op basis van de studieresultaten van het adviesproject van meemoo een projectaanvraag in bij de Vlaamse Gemeenschap. Zijn rol als dienstverlener en voortrekker binnen de culturele erfgoedsector vraagt immers om investeringen in IT-infrastructuur. Die aanvraag werd gehonoreerd met een projectsubsidie in het najaar. Met het project “DATA - Digitale Architectuur Traject Archiefbank Vlaanderen. Verbetering van gebruiksvriendelijkheid en interconnectiviteit in linkedopendatatijd” wil Archiefbank Vlaanderen zich klaarmaken voor de toekomst.

Onze rol

De samenwerking tussen meemoo en Archiefbank Vlaanderen begon in 2019 als betaalde dienstverlening. In een adviesproject werkten we rond digitale strategie en IT-infrastructuur, en bevolen we een reeks acties aan. Dit wordt nu gevolgd door een cultureelerfgoedproject dat in de tweede subsidieronde van 2020 werd goedgekeurd en van start gaat op 1 september 2020.

Wat we bij meemoo concreet uitvoeren in de eerste fase van het DATA-project:

  • deelname aan de stuurgroep, m.n. de opvolging van die aspecten die te maken hebben met het datamodel, de uitwisselbaarheid en het vrij hergebruik van de Archiefbank-data;

  • actieve deelname aan de werkgroep datamodellering, m.n. rond de specificatie van het datamodel, het testen van de implementatie in de databank en de mapping van data naar uitwisselingsformaten;

  • inhoudelijke ondersteuning bij de uitwerking van een opendatabeleid, en meer bepaald bij de documentatie van rechten op metadata in Archiefbank Vlaanderen in functie van een nieuw licentiemodel en ter voorbereiding van een opendatapagina;

  • ondersteuning bij de specificatie en implementatie van de OAI en RESTful API’s, ondersteuning bij de specificatie van de API’s en het testen van de API’s bij de ontwikkeling door een externe technische partner.

Daarnaast springt onze collega Ellen in om tijdelijk enkele projecttaken over te nemen. Die taken situeren zich vooral in het analyseren en documenteren van auteursrechtelijke bescherming van en gebruiksbeperkingen op metadata. Aanvullend voert Ellen ook redactie uit op een webpagina met de gebruiksrichtlijnen en documentatie voor metadata uit archiefbank.be voor de vernieuwde webomgeving.

Aanpak

Het project verloopt in drie fases:

  • Upgrade en uitbreiding van het datamodel en de basisinfrastructuur (september 2020 - augustus 2021)

  • Gebruiksvriendelijke webomgeving en dienstverlening op maat (september 2021 - augustus 2022)

  • Uitbreiding connectiviteit (september 2022 - augustus 2023).

Die eerste fase omvat:

A. Upgrade van de software van de databank

Deze upgrade stelt Archiefbank Vlaanderen in staat om verdere stappen op een vlotte manier te implementeren en zorgt voor een verbetering op het vlak van beveiliging. Om de uitwisseling van data te vereenvoudigen, worden specifieke API’s ontwikkeld. Dat zijn tools die systemen in staat stellen om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Hierdoor kunnen de databank van Archiefbank Vlaanderen en externe archiefbeheersystemen gekoppeld worden en verloopt de harvesting van de data op een snelle en geautomatiseerde manier. Weg met lange en arbeidsintensieve procedures dus! Tegelijkertijd kunnen diezelfde API’s data systematisch openstellen voor andere partners, onderzoekers en ontwikkelaars, ook op internationaal niveau.

B. Analyse van het datamodel

In functie van linked (open) data en RiC (Records in Context) wordt het datamodel onder de loep genomen. Hierbij wordt ook de mogelijkheid bekeken om de metadata te publiceren met een CC0-rechtenverklaring.

Heb je een vraag?
Contacteer Bert Lemmens
Medewerker Expertise
Heb je een vraag?
Contacteer Ellen Van Keer
Medewerker Expertise
We halen de pagina op, even geduld...