Op weg naar één Vlaamse erfgoeddatabank

7 feb 2023

Groot nieuws van de Vlaamse erfgoeddatabanken! In dit project onderzoeken we sinds 2019 hoe we de van oorsprong provinciale registratie- en collectiebeheersystemen Erfgoedplus en Erfgoedinzicht kunnen vervangen. Na maanden van gedachtewisseling en (markt)analyse, kunnen we nu eindelijk enkele doorslaggevende knopen ontwarren. 

Even recapituleren: op vraag van het Departement Cultuur, Jeugd en Media werken we de komende jaren toe naar een oplossing voor de huidige erfgoeddatabanken. Hoe vervangen we ze, en komen we tot de optimale dienstverlening? Na talrijke overlegmomenten, analyses en een marktverkenning zijn we eruit:

  • We bouwen één collectiebeheersysteem voor iedereen! Tot nu toe gingen we uit van twee aparte systemen, maar jouw feedback als huidige of toekomstige gebruiker was duidelijk: één oplossing draagt de voorkeur. Of dit ook in de praktijk haalbaar zou zijn, konden we na de marktverkenning positief afvinken.

  • Hierin krijgen niet alleen museale objecten een plekje, maar ook data die minder voor de hand liggend zijn: publicaties, archieven en contactgegevens.

  • Hoe deze functionaliteiten één logisch geheel vormen, is een heuse puzzel. We tekenden een ontwerp uit.

  • Opleiding, begeleiding en ondersteuning zijn belangrijke pilaren in het project. Daarom schetsten we een basisbeheersmodel. De toekomstige leverancier zal dit concreter uitwerken.

  • Er zal zich een massa aan data in de erfgoeddatabank bevinden. Niet iedere organisatie kan zomaar een online venster op de collectie bouwen. Daarom nemen we eenvoudige webontsluiting mee als optie in de bestekfase.

Three men dusting books, one bent over, New York Public Library, 1913. Licentie: no known copyright restrictions.

En nu? Samen met een werkgroep klimmen we in de pen en schrijven we aan het bestek. Tegen het einde van dit jaar hopen we samen een leverancier en een product te kunnen kiezen. De volledige tijdslijn vind je hier.

Heb je een vraag?
Contacteer Tinneke De Clercq
Projectleider Erfgoeddatabanken
We halen de pagina op, even geduld...