De instroom van digitale collecties

Net als papier of analoge dragers, wacht ook digitale bestanden een onzekere toekomst als er niet voldoende aandacht gaat naar hun bewaring. De volumes van digitale collecties, de infrastructuur waarop ze bewaard worden en de kennis erover stellen contentpartners voor een uitdaging op het vlak van duurzame bewaring.

Daarom werkten we na verschillende pilootprojecten een gestroomlijnd proces uit voor de instroom van digitale collecties. Naast het redden van digitaal geboren materiaal, kunnen we ook investeringen, die in het verleden gemaakt werden in digitaliseringsprojecten van onze contentpartners, vandaag veiligstellen door de resultaten ervan duurzaam te bewaren.

Uit een bevraging in 2016 bleek dat 75% van de respondenten onder onze partners geïnteresseerd was in duurzame opslag voor hun digitale collecties. Voor 10% van hen was die opname in het meemoo-archiefsysteem heel dringend. Die digitale collecties zijn haast even divers als analoge, en kunnen zowel het resultaat zijn van digitalisering als digitaal ontstaan zijn (of ‘digitaal geboren’). Het kan om filmpjes en geluidsfragmenten gaan, maar ook om bijvoorbeeld foto’s, games, teksten of kaarten.

Een van onze pilootprojecten voor digitale instroom was de bewaring van digitaal beeld en geluid van VRT. Dagelijks produceren zij 3TB aan materiaal. Sinds 2016 stroomt dit continu binnen in het meemoo-archiefsysteem. Samen met een kopie van het archiefmateriaal van voor 2016, zorgt dit voor 8PB aan VRT-materiaal dat digitaal zijn weg vond naar ons archiefsysteem. Daarmee bewaren we een kopie van zo goed als het hele VRT-archief.

Om de instroom van onze verschillende contentpartners behapbaar te houden, hebben wij ons in de eerste fase op enkelvoudig, stilstaand en audiovisueel beeldmateriaal gericht. Dat betekent dat het om objecten gaat die uit één foto, video of geluidsbestand bestaan met bijhorende metadata. Vanaf 2020 werken we een aanpak uit voor meervoudige objecten die in de loop van 2021 in een standaardproces zou moeten uitmonden.

> Ontdek hoe we dit aanpakken